Pressemelding: 8. mars: The Body Shop støtter voldsutsatte kvinner

Pressemelding: 8. mars: The Body Shop støtter voldsutsatte kvinner Fra Den internasjonale kvinnedagen og tre uker fremover står The Body Shops butikker frem som kampanjesentre for innsamling av penger til Krisesentersekretariatet. Med plakater, brosjyrer og annet materiell fokuserer The Body Shop på at menns vold mot kvinner er et av verdens aller største problemer når det gjelder brudd på kvinners menneskerettigheter. Kampanjens tema er "Ekte kjærlighet er fri for vold". Krisesentrene i Norge gjør en uvurderlig innsats for å beskytte og støtte voldsutsatte kvinner og deres barn. De har erfart at skal reetableringsprosessen lykkes, trenger mange oppfølging etter krisesenteroppholdet. Dette innebærer blant annet støtte til å skaffe seg egen bolig og selvstendig økonomi, samt videreutvikle sosiale nettverk og muligheter for livsutfoldelse på selvstendig grunnlag. The Body Shops innsamlede midler vil bli brukt til skolering av alle landets krisesentre innen denne problemstillingen. The Body Shop selger pins til 10 kroner stykket, og samler inn brukte mobiltelefoner for gjenbruk som gir kr. 30,- pr. stk. til Krisesentersekretariatet. I tillegg får man mye informasjon om hvor alvorlig problemet er, og hvor man kan få hjelp. Flere steder bidrar det lokale krisesenteret til med informasjonsformidlingen i butikkene. Offentlige toaletter som informasjonskanal "Vi har tidligere satt klistremerker med tlf.nummer til nærmeste krisesenter på innsiden av dørene på offentlige toaletter, og tenkt at det var en ganske god kanal for den typen informasjon," uttaler Vanvik. "Vi har derfor valgt å bruke plakatplasser på toaletter i de største byene for å fortelle om kampanjen. Dersom de trenger hjelp, oppfordres kvinner til å kontakte krisesenteret - og menn til å kontakte Alternativ til vold." Minimum kr. 50.000,- Informasjonsdirektør Hilde Vanvik i The Body Shop i Norge håper at de rundt 30 butikkene vil klare å samle inn kr. 50.000,- de første tre ukene av kampanjen, og denne kampanjen vil uansett fortsette i en stillere form helt frem til sommeren. "Kampen mot menns vold mot kvinner er en av The Body Shops absolutt største fanesaker, og vi ser frem til å kunne gjøre nok en innsats i dette arbeidet," uttaler Vanvik. "Kundene våre er utrolig positive når vi har slike kampanjer, og i år vil de også få små takkekort når de bidrar." For mer informasjon, kontakt Hilde Vanvik på 90 08 94 83 www.the-body-shop.no www.krisesenter.com ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no

Om oss

Vi mener at alle har rett til en rettferdig inntekt for arbeidet sitt og at barnearbeid bør avskaffes, og at de flotte råvarene fra naturen bør verdsettes. Vi mener også at alle kvinner har rett til å føle seg fantastiske, og at ingen dyr skal utsettes for dyreforsøk. Disse overbevisningene utgjør de fem verdiene våre. Mot testing på dyr Vi mener at det er uetisk og unødvendig å teste kosmetikk på dyr. Det bør forbys. Derfor tester vi ikke kosmetikkproduktene eller råvarene våre på dyr. Vi gir heller ikke andre fullmakt til å gjøre det. Det har vi aldri gjort, og vi kommer heller aldri gjøre det. Vi påser også at alle produktene våre er egnet for vegetarianere. Støtte Solidarisk HandelVi tror på å kjøpe naturlige råvarer og håndlagede produkter av toppkvalitet til en rettferdig pris. Dette er Solidarisk Handel i et nøtteskall. Fremme selvfølelseVi lover at vi bare skal lage produkter som gjør nøyaktig det som står på etiketten. Dette skal vi formidle sannferdig og tydelig, uten forvirrende språk og misvisende påstander om produktene. På denne måten kan du gjøre opp din egen mening. Vårt motto? Kjenn deg selv, elsk kroppen din. Forsvare menneskerettigheteneVi arbeider hardt for å forsikre oss om at vi har strenge kontrollsystemer slik at vi bare handler med leverandører som føler seg forpliktet av de samme etiske standardene for handel som oss; der arbeidsforholdene er trygge og hygieniske, barnearbeid ikke blir benyttet, arbeiderne får en lønn de kan leve av, skiftene ikke er for lange og ingen blir diskriminert. Beskytte planeten vår Vi fremmer bruken av fornybare ressurser og råvarer som ikke er utrydningstruet, og bidrar til vern av skogen ved å bruke treprodukter som er godkjent av Forest Stewardship Council. Vi arbeider aktivt for å redusere avfall og unødvendig emballasje fra produktene våre til et minimum. Vi bruker fornybar energi, planter skog for å absorbere CO2-utslippene vi står for, og vi har forpliktet oss til å bringe CO2-overskuddet ned på null innen 2010.