Statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet tok i mot 114 064 underskrifter mot menneskehandel fra PRESS – Redd barna ungdom og The Body Shop

PRESS – Redd barna ungdom og The Body Shop formidlet til Justisdepartementet i går 7. juni at 114 064 nordmenn ber myndighetene om å gjøre mer for å identifisere og hjelpe barn som er ofre for menneskehandel. Statssekretær Lønseth berømmet kampanjen og dens store oppslutning, og understreket at identifisering av ofre for menneskehandel er et satsningsområde fremover.

”Vi er fornøyd med at statssekretær Lønseth uttalte at opplæring i identifisering av ofre er et av satsningsområdene innen bekjempelse av menneskehandel, ” sier Tirill Sjøvoll og Camilla Karstensen fra henholdsvis PRESS – Redd barna ungdom og The Body Shop. I 2009 ble 69 barn og unge identifisert som ofre for menneskehandel. ”Når man tar i betraktning at det årlig forsvinner flere titalls barn fra norske asylmottak, er det er grunn til å anta at det reelle antallet dessverre er høyere. At mer nå skal gjøres for å finne barn som er ofre for menneskehandel, synes vi er bra,” sier Sjøvoll, leder i PRESS – Redd barna ungdom.

Ratifisere konvensjon mot seksuell utnytting av barn
I tillegg til mer fokus på identifisering er også et av kampanjekravene til Stopp menneskehandel av barn og unge at Norge skal ratifisere Europarådets konvensjon for beskyttelse av barn og unge mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk. ”Ratifiseringen vil styrke barns beskyttelse mot menneskehandel,” uttaler Tirill Sjøvoll. ”Lønseth snakket ikke spesielt om konvensjonen, og vi håper ikke at det betyr at den ikke blir ratifisert. At Norge skal være en pådriver i internasjonalt samarbeid er blant målsetningene i Regjeringens nye handlingsplan mot menneskehandel – da er det viktig at all nødvendig internasjonalt papirarbeid er på plass.”

Lovendring på Malta
”Stopp menneskehandel-kampanjen foregår i 50 land, og til nå har 6 258 326 mennesker undertegnet oppropet, ” sier kommunikasjonssjef Camilla Karstensen fra The Body Shop. ”Dette viser at det er et stort engasjement som myndigheter over hele verden må lytte til. Kampanjen har allerede ført til loveendring på Malta som har ratifisert Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk. Vi håper Norge snart gjør det samme. ”

Markering mot menneskehandel i Oslo 7. juni
Til Justisdepartementet 7. juni hadde PRESS – Redd barna ungdom og The Body Shop med seg støtten fra 114 064 mennesker, Miriam og Oda fra Mhoo som holdt en spontankonsert for Lønseth, syngende og slagordropende støttespillere, samt en gruppe barn som overrakk håndtegninger til statssekretæren. “Menneskehandel skjer på alle kontinenter, i alle regioner og i alle land, fra de fattigste til de rikeste – det skjer også her i Norge. Dette kan vi ikke lenger godta,” avslutter Sjøvoll og Karstensen.

Krav til endring
PRESS – Redd barna ungdom og The Body Shop oppfordrer norske myndigheter til å igangsette disse tiltakene for å bekjempe menneskehandel av barn og unge:

  • For å hjelpe barna som er ofre, oppfordres myndighetene til å styrke identifiseringsarbeidet av ofre for menneskehandel ved å gi opplæring i dette temaet til ansatte på grenseoverganger, flyplasser, asylmottak og i barnevernet, samt sette identifisering av barneofre på pensumplanen for lærer- og barnevernsstudenter.
  • Opprette politienheter med spesialkompetanse på menneskehandel av barn, herunder også menneskehandel for kommersiell seksuell utnyttelse, for å styrke etterforskningen av disse sakene slik at flere bakmenn blir stilt for retten. Det må tas hensyn til barnets behov og sikkerhet i løpet av etterforskningen og rettssaken.
  • Bevisstgjøre befolkningen med en statlig informasjonskampanje om menneskehandel av barn.
  • Kravene over er i samsvar med Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk som Norge signerte i 2007. Vi oppfordrer norske myndigheter til å styrke beskyttelsen av barn ved å ratifisere konvensjonen.

Camilla Karstensen, Communication Manager, The Body Shop
 Tlf: 67 59 28 68/988 21 694, e-mail: camilla@the-body-shop.no

Tirill Sjøvoll, leder PRESS - Redd barna ungdom
Tlf: 90 11 82 33, e-mail: tirill@press.no, www.press.no

 

Tags:

Om oss

Vi mener at alle har rett til en rettferdig inntekt for arbeidet sitt og at barnearbeid bør avskaffes, og at de flotte råvarene fra naturen bør verdsettes. Vi mener også at alle kvinner har rett til å føle seg fantastiske, og at ingen dyr skal utsettes for dyreforsøk. Disse overbevisningene utgjør de fem verdiene våre. Mot testing på dyr Vi mener at det er uetisk og unødvendig å teste kosmetikk på dyr. Det bør forbys. Derfor tester vi ikke kosmetikkproduktene eller råvarene våre på dyr. Vi gir heller ikke andre fullmakt til å gjøre det. Det har vi aldri gjort, og vi kommer heller aldri gjøre det. Vi påser også at alle produktene våre er egnet for vegetarianere. Støtte Solidarisk HandelVi tror på å kjøpe naturlige råvarer og håndlagede produkter av toppkvalitet til en rettferdig pris. Dette er Solidarisk Handel i et nøtteskall. Fremme selvfølelseVi lover at vi bare skal lage produkter som gjør nøyaktig det som står på etiketten. Dette skal vi formidle sannferdig og tydelig, uten forvirrende språk og misvisende påstander om produktene. På denne måten kan du gjøre opp din egen mening. Vårt motto? Kjenn deg selv, elsk kroppen din. Forsvare menneskerettigheteneVi arbeider hardt for å forsikre oss om at vi har strenge kontrollsystemer slik at vi bare handler med leverandører som føler seg forpliktet av de samme etiske standardene for handel som oss; der arbeidsforholdene er trygge og hygieniske, barnearbeid ikke blir benyttet, arbeiderne får en lønn de kan leve av, skiftene ikke er for lange og ingen blir diskriminert. Beskytte planeten vår Vi fremmer bruken av fornybare ressurser og råvarer som ikke er utrydningstruet, og bidrar til vern av skogen ved å bruke treprodukter som er godkjent av Forest Stewardship Council. Vi arbeider aktivt for å redusere avfall og unødvendig emballasje fra produktene våre til et minimum. Vi bruker fornybar energi, planter skog for å absorbere CO2-utslippene vi står for, og vi har forpliktet oss til å bringe CO2-overskuddet ned på null innen 2010.

Multimedia

Multimedia