Ticket Forretningsreiser innleder nytt strategisk samarbeide med TRAVELNET Norway og Travel Support i Sverige

Ticket Forretningsreiser, TRAVELNET Norway och Travel Support i Sverige innleder et strategisk samarbeide for å utvikle service og supportfunksjoner for nordiske reisebyråer.

Virksomheten drives som et nytt felles eid selskap med resurser hentet fra eksisterende virksomheter. Målet er at vi sammen kan utnytte kompetanse og erfaring som partene har utviklet for bedre å støtte og gi support til reisebyråer. De ulike kundeforhold omfattes ikke av samarbeidet, det vil si at alle parter fortsetter som tidligere under egne varemerker.

”Vi føler at det er meget spennende å innlede dette samarbeidet som gir oss muligheter til å bli en sterkere part på det nordiske forretningsreisemarkedet. Våre tanker rundt infrastruktur utvikling stemmer godt overens og våre ulike markedsretninger komplementerer hverandre” sier Thomas Åden, VD i Ticket Forretningsreiser i Norden.

”Gjennom å samle kompetanse og ressurser kan vi skape bedre forutsetninger for små og mellomstore reisebyråer i det nordiske reisemarkedet” sier Peter Stegarås, VD Travel Support, Sverige.

”Et viktig må er å kartlegge og utvikle strategisk samarbeid med leverandører der vi sammen kan bli sterkere på markedet” sier Jan Trondvold Adm. Direktør TRAVELNET Norway.

I samarbeidet inngår en reisebyråvirksomhet for forretningsreiser i Norden fordelt på 116 reisebyråer i Sverige, Norge, Danmark og Finland med et volum på ca. 4,1 milliarder NOK.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Thomas Ådén, VD Ticket Forretningsreiser i Norden
Tel +46 8 585 747 04
E-post: thomas.aden@ticket.se
www.ticketaffarsresor.se
 
Peter Stegarås, VD Travel Support
Tel:+46 708 55 90 10
E-post: peter.stegaras@travelsupport.se
www.tnn.se
 
Jan Trondvold, Adm. direktør TRAVELNET Norway
Tel: +47 908 50 473
E-post: jan.trondvold@tnn.no
www.travelnet.no

Ticket Forretningsreiser
Ticket Forretningsreiser leverer komplette reise- og reiseadministrative tjenester til Nordiske bedrifter og organisasjoner. Med vår kompetanse hjelper vi bedrifter å finne enkle og kostnadseffektive løsninger for møter og reiserelaterte tjenester.

Ticket Forretningsreiser finnes i dag representert på ni steder i Sverige samt gjennom egne kontorer i Norge og Finland, samt i Danmark gjennom partnerskap med FCm Travel Solutions. Ticket Forretningsreiser har et globalt samarbeid med FCm Travel Solution, ett av verdens ledende nettverk av forretningsreisebyråer, representert i over 75 land. Ticket Forretningsreiser eies av Braganza AS og har hovedkontor i Stockholm. Ticket Forretningsreisers omsetning er på ca. 1,5 Mrd SEK på årsbasis og bedriften har ca. 135 ansatte. Varemerket Ticket deles med Ticket Privatreiser. Les mer på www.ticketforretningsreiser.no

Tags:

Om oss

Ticket Biz er et forretningsreisebyrå med helhetsløsninger for reiser og møter. Vi er representert i Norge, Sverige, Finland og Danmark, med hovedkontor i Stockholm. Ticket Biz forretningsvolum er ca. 1,7 mrd SEK pr. år og bedriften har ca. 150 ansatte. Vår hovedeier er BCD Travel som er en av verdens tre største forretningsreisebyråer og er til stede i 110 land med mer en 11 000 ansatte. Les mer på www.ticketbiz.no

Dokumenter og linker