Departementene velger Tieto som leverandør av nytt kjernesystem

Departementsfellesskapet har valgt Tieto som leverandør av fremtidens sak- og arkivsystem. Løsningen skal bidra til å realisere Regjeringens mål om felles IKT-system for statsforvaltningen.

Avtalen innebærer leveranse av IT-løsning med implementering og vedlikehold for en periode på 6 + 4 år.

Anskaffelsen er et ledd i gjennomføringen av Regjeringens strategi om en helhetlig IKT-løsning for Statsministerens kontor, departementene og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. I dag har departementene ulike systemer. Gjennom samarbeidet med Tieto vil alle departementene få Public 360° som løsning for sak og arkiv.

Departementene fokuserte på løsningenes brukervennlighet under evalueringen. Det var viktig for departementene at løsningen støttet universell utforming og at Tieto samarbeider med Blindeforbundet.

Sikkerhet ble også vektlagt høyt da Public 360° ble valgt.

 – Tieto leverer allerede Public 360° til kunder med veldig høye sikkerhetskrav. Slike kunder utfordrer oss som leverandør av sikkerhetssystemer og sørger for at vi ligger i forkant, sier Daniel Thafvelin, kunde og salgsdirektør 360° hos Tieto.

Public 360° åpner for høy grad av automatisering og fleksibilitet. Dette gir en mer effektiv forvaltning, der tiden kan brukes på de viktige oppgavene. For fremtiden gjør lik bruk av samme system det mulig å raskt endre og innovere saksbehandlingsprosessene for alle.

Systemet har en stor nordisk kundebase. Tieto tilbyr samarbeid med overføring av ideer og løsninger på tvers av landene. Vi er eneste leverandør innenfor vårt felt som leverer sak- og arkivsystemer til offentlige kunder i alle de nordiske landene. Eksempler er Regeringskansliet i Sverige, Folketinget i Danmark og den finske regjeringen.

– Dette er et utrolig spennende oppdrag for oss. Tieto ser frem til å bistå departementsfelleskapet med å digitalisere forvaltningen slik at mer tid og ressurser blir tilgjengelig for virksomhetsstyring og strategisk arbeid. På sikt vil dette være med å legge grunnlaget for den fremtidige velferdsstaten. Mer velferd for mindre ressurser, sier Thafvelin.

For mer informasjon kontakt: 
Daniel Thafvelin, Kunde og salgsdirektør 360° Tieto, daniel.thafvelin@tieto.com, +47 95 72 84 39
Joakim Kosmo, Innleid prosjektleder for anskaffelsen, KMD, Joakim.Kosmo@kmd.dep.no, +47 48 04 93 69

 

Om departementsfellesskapet
Departementsfellesskapet består av Statsministerens kontor (SMK), departementene og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). SMK og departementene er regjeringens kontorer. De blir ledet av statsministeren og statsrådene. SMK hjelper statsministeren med å samordne regjeringsarbeidet og er slik sett felleskontoret for regjeringen. Departementene støtter statsrådene i arbeidet med å lede de ulike sektorene i statsforvaltningen. DSS leverer fellestjenester til SMK og departementene, som for eksempel renhold, sikkerhet og IKT. Totalt er det cirka 7000 ansatte i departementsfellesskapet.

Om Tieto
Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere.

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner