E.ON har valgt Tieto Smart Utility for innsamling av målerverdier i Sverige

Energiselskapet E.ON har valgt Tieto Smart Utility til å støtte deres distribusjonsvirksomhet for innsamling av målerverdier, inkludert felttjenester for Skåne-området i Sverige med ca. 150 000 målere. Takket være de nye tjenestene kan E.ON fortsette å tilby de aller beste løsningene med høy grad av automatisering til sine kunder. Kontraktsperioden er i første omgang på 3 år med mulighet for forlengelse.

Tieto Smart Utility optimaliserer nettselskapets kjernevirksomhet i innsamling av målerverdier og hjelper E.ON med å være «future proof» i et skiftende marked med økt automatisering og reduserte kostnader.

- Det svenske energimarkedet står overfor en enorm forandring. Å implementere Tieto Smart Utility skal hjelpe oss å oppnå effektivitet og standardisering ved innsamling av målerverdier, inkludert drift av felttjenester for å betjene kundene våre på best mulig måte, sier Robert Tretinjak, leder for 2. Generasjon Smart Måler Program.

- Tieto er allerede leverandør av energiløsninger til E.ON og vi ser på dette som det neste skrittet i utvidelsen av vårt langsiktige samarbeid. Våre standardiserte IT-løsninger og tjenester, støttet av en sterk teknologiplattform, skaper fordeler og økt kvalitet for kundene våre, sier Olof Ferenius, Head of Energy Utilities, Tieto.

Tieto Smart Utility er en modulbasert SaaS løsning (software as a service) for nett, kraft og multiutility selskaper. Løsningen møter dagens, og de kommende kravene i forhold til regulering av energimarkedet, slik som nordisk prosessharmonisering og datahubintegrering. Den skalerbare skytjenesten oppfyller også strenge krav til datasikkerhet ved å benytte Tietos nordiske datasentre.

For mer informasjon, kan du kontakte:

 Olof Ferenius, Head of Energy Utilities, Tieto
Tlf.: +46 70 66 16 791. E-post: olof.ferenius[at]tieto.com

Robert Tretinjak, Leder for for 2 Generasjon Smart Måler Program, E.ON Elnät AB
Tlf.: +46 703 721 122. E-post: robert.tretinjak[at]eon.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. www.tieto.no 

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner

Multimedia

Multimedia