Få norske bedrifter tar steget ut i skyen

En fersk rapport fra Tieto og analysebyrået Radar slår fast at bedrifter som er modne i bruk av skytjenester har 34 prosent lavere IT-driftskostnader. Sammenlignet med konkurrentene bruker disse bedriftene dobbelt så mye på innovasjon og utvikling. Det er altså store muligheter for effektivisering og besparelser i skyen, men i dag er det kun 12 prosent av bedriftene som er modne for å ta i bruk skytjenester.

Større vekst i skytjenester i Norge enn i Sverige

Bruken av skytjenester har økt dramatisk i Norge de siste årene, og trenden ser ut til å fortsette i 2016. Det viser undersøkelsen Cloud Maturity Index 2016, som analyseselskapet Radar har utført andre året på rad for Tieto, Nordens største leverandør av IT-løsninger. Nærmere 64 prosent av norske organisasjoner og selskaper benytter seg i dag av skytjenester, en oppgang fra 46 prosent i 2015. I gjennomsnitt bruker norske selskaper og organisasjoner 4,2 prosent av IT-budsjettet på skytjenester, og satsingen forventes å øke med 24 prosent i 2016. I Sverige forventes veksten å bli på 22 prosent.

- Den sterke veksten kan delvis forklares med at IT-leverandørene erstatter tradisjonelle tjenester med mer fleksible, skybaserte løsninger. Men først og fremst handler det om at kundene innser verdien av å anvende skytjenester til å digitalisere hele virksomheten. Selv de kompliserte og sensitive virksomhetsområdene digitaliseres i takt med at sikkerheten forbedres, sier Christian Schøyen, leder for Tieto Norge.

Umodne brukere i Norge

Majoriteten av selskapene i Norge er fortsatt på et umodent eller grunnleggende nivå når det gjelder bruk av skytjenester. Bare 12 prosent regnes som modne og 24 prosent som kunnskapsrike, mens 49 prosent har grunnleggende kunnskap og 15 prosent er umodne.

- Nærmere halvparten av beslutningstakerne anser skytjenester som den beste løsningen for å støtte innovasjon i bedriften, men mange bruker fortsatt tjenestene på en ineffektiv måte. Altfor mange ser til og med skytjenester som en kortsiktig løsning for å kutte kostnader, heller enn en viktig del av selskapsstrategien. Her er det behov for et nytt tankesett for ikke å havne bakpå i den digitale omstillingen, sier Schøyen.

Flere utvikler skystrategi – offentlig sektor tar innpå privat sektor

Rapporten viser tydelig at skytjenester har fått en plass på selskapenes agenda. Forskjellen i modenhet mellom ulike bransjer har blitt mindre det siste året. Offentlig sektor står for den største økningen, men både offentlig sektor og industrien har tatt et stort steg i riktig retning. Finanssektoren er fortsatt den mest modne når det kommer til bruk av skytjenester.

- Den store økningen i offentlig sektor skyldes at kunnskapen om fordelen ved skytjenester øker, samtidig som leverandørene i dag tilbyr skytjenester som er tilpasset offentlig sektors behov, slik som hybride og bransjespesifikke løsninger. Industrien øker også, men ligger fortsatt lengst bak totalt sett. Det handler først og fremst om at man tradisjonelt har hatt egne in-house-løsninger og er mindre modne bestillere av IT-tjenester, sier Schøyen.

Tør ikke ta gevinst

I forrige uke la Rambøll frem rapporten «IT i praksis 2016». Rapporten peker på at halvparten av offentlige virksomheter ikke tar ut gevinst i form av kostnadskutt eller nedbemanning når IT-prosjekter effektiviserer en tjeneste.

I paneldebatten etter fremleggelsen av rapporten bekreftet Skattedirektør Hans Christian Holthe at det er vanskelig å ta ut gevinst i det offentlige. Administrerende Direktør i Difi, Steffen Sutorius, var tydelig på gevinstrealisering må bli en del av kravene til offentlige prosjekter. Han mente det må bli slutt på at man ser potensialet for gevinst, men aldri tar den ut.

- Cloud Maturity-rapporten viser at virksomhetene kan hente ut store gevinster ved å ta i bruk skytjenester. Gevinstene kan realiseres på ulike måter, og kan resultere i både lavere driftskostnader og økt innovasjon. Her bør offentlig sektor lære av private bedrifter slik at økt bruk av skytjenester i offentlig sektor også gir bedre samfunnsøkonomi, avslutter Schøyen.

Utdrag fra rapporten Cloud Maturity Index 2016 (2015-tallene i parentes):

 • 2 av 3 virksomheter og organisasjoner befinner seg på et umodent og grunnleggende nivå når det gjelder bruk av skytjenester.
  • Umodent 15 prosent (18 prosent)
  • Grunnleggende 49 prosent (51 prosent)
  • Kompetent 24 prosent (21 prosent)
  • Moden 12 prosent (10 prosent)
 • 12 prosent (10 prosent) av organisasjonene er klare for å benytte skytjenester, disse har 34 prosent (34 prosent) lavere IT-kostnader sammenlignet med andre organisasjoner. De har også mer enn dobbelt så stor andel av budsjett allokert til innovasjon og utvikling.
 • 77 prosent (60 prosent) av svenske organisasjoner bruker skytjenester. I Norge er tallet 64 prosent (46 prosent)
 • Investeringer i skytjenester i 2016 forventes å vokse med 24 prosent i Norge og 22 prosent i Sverige
 • Virksomheter som er modne for bruk av skytjenester mener organisasjonens evne til å støtte innovasjon er 60 prosent bedre enn konkurrentene
 • Når det gjelder argumenter for å ta i bruk skytjenester er økt IT-sikkerhet og mindre business-risiko, de områdene som vokser mest fra 2015-2016.

Les hele rapporten her.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Knut Ekern, Head of Marketing and Communications
Tel +47 93 00 26 00, knut.ekern[at]tieto.com

 Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere.

Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland, og sysselsetter over 13 000 eksperter i nærmere 20 land. Omsetningen er på om lag 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på Nasdaq i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no 

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner