Göteborg Energi inngår driftsavtale med Tieto

Vest-Sveriges ledende energiselskap, Göteborg Energi, har etter gjennomføring av en anskaffelses-prosess valgt å outsource IT-driften til Tieto. Avtalen går over en periode på fem år og har en kontraktsverdi opp mot 400 millioner kroner. De viktigste tjenesteområdene er datasenter (IT-infrastruktur, kommunikasjon og applikasjonsdrift), dokumenthåndtering, servicedesk og ny samarbeidsplattform. 

IT-miljøet til Göteborg Energi vil konsolideres inn i et toppmoderne datasenter i Sverige hvor Tieto overtar driftsansvaret for de fleste av Göteborg Energis forretningskritiske systemer. Samtlige tjenester oppfyller de strenge kravene til sikkerhet på det svenske energitjenestemarkedet og lar Göteborg Energi fleksibelt tilpasse kapasitetsbehov for å møte etterspørselsendringer. Driftsavtalen omfatter overføring av personell fra Göteborg Energi til Tieto som vil skje i løpet av 2016.

- Dette er et viktig skritt videre når det gjelder å fornye vår virksomhet og måten vi skal jobbe på fremover. Driftsavtalen medfører at vi sparer ressurser, øker vår effektivitet og fokuserer på vår kjernevirksomhet for å levere bærekraftige energiløsninger til våre kunder i regionen, sier Christer Lindström, CIO i Göteborg Energi.

Göteborg Energis 1100 ansatte vil også kunne benytte seg av en ny samarbeidsplattform, som vil bli utviklet av Tieto på en Tieto Public 360° og SharePoint-basert plattform. Overgangen til det nye IT-miljøet vil bli ferdigstilt i løpet av 2016.

- Vi er stolte over å forsterke vårt allerede tette samarbeid med Göteborg Energi. I tillegg til å levere applikasjoner, tar vi sammen ett neste skritt mot et langvarig partnerskap, med fokus på å oppfylle Göteborg Energis strategiske viktige mål, samt å realisere fleksibilitet og kostnadseffektivitet innen IT-drift fra første dag, sier Mats Jadesköld , Vice President, Strategic Sales i Tieto Sverige.

- Ved å automatisere og standardisere IT-driften, kan energiselskapene øke effektiviteten, redusere kostnader og ta et betydelig skritt frem mot modernisering av sin virksomhet. Avtalen med Göteborg Energi viser at Tietos skreddersydde og sikre tjenester driver digitaliseringen innenfor det nordiske energitjenestemarkedet, sier Cristina Petrescu, Vice President, Energy Utilities i Tieto.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Cristina Petrescu, Vice President, Energy Utilities i Tieto
+46 7034 00765, cristina.petrescu@tieto.com

Mats Jadesköld, Vice President, Strategic Sales i Tieto Sverige
+46 70 588 90 74, mats.jadeskold@tieto.com

Cecilia Erdalen, Press Officer, Göteborg Energi
+46 70 466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor  informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom  bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet.

Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse.  Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro.  Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Göteborg Energi er Vest-Sveriges ledende energiselskap. Selskapet tilbyr kundene energitjenester, bredbånd, fjernvarme, kjøling, naturgass samt det elektriske distribusjonsapparatet. Göteborg Energi har som mål å skape energiløsninger som er bærekraftige på lang sikt, med en visjon om et bærekraftig samfunn. For å oppnå dette målet, har Göteborg Energi utviklet seg til et allsidig energiselskap. Omsetningen i 2014 var på 6036 millioner SEK med 1083 ansatte. Besøk www.goteborgenergi.se for mer informasjon.

Abonner