Lyse inngår strategisk samarbeid med Tieto Norge

Energi- og teknologikonsernet Lyse har valgt IT-giganten Tieto som en av sine leverandører til å levere skybaserte løsninger, infrastrukturdrift og datasentertjenester til konsernet.

Avtalen innebærer at Tieto overtar driften av en rekke systemer og overtar personalansvaret for 25 IT-medarbeidere i  Lyse Link, og ytterligere styrker sitt Stavanger-kontor. Avtalen innebærer også et betydelig FoU- og innovasjonssamarbeid innenfor en rekke relevante områder.

Omfanget av avtalen er minimum 300 MNOK over fem år, hvorav de siste to årene som opsjon.

De fremste ambisjonene med avtalen er å redusere IT-kostnader, optimalisere forretningsprosesser samt styrke Lysekonsernets evne til å bruke nye tjenester. Automatisering, fart og innovasjon er nøkkelen til å bli ledende i den digitale verden. 

- Teknologi og ikke minst brukernes forventninger endrer seg raskt, og det stiller strengere krav til våre IT-systemer. Vi må forholde oss til oppgraderinger, kapasitetsutvidelser, nye versjoner og økte krav til robuste sikkerhetsløsninger. Alt dette skjer i et voldsomt tempo. Samarbeidet med Tieto muliggjør raskere innovasjon og fleksibilitet, og legger tilrette for kostnadsstyring der vi betaler for faktisk forbruk av tjenester, sier Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse.

Nygaard understreker også at Lyse er godt fornøyd med at Tieto benytter Green Mountain på Rennesøy som sin datasenterbase i Norge.

- Vi er veldig stolte over å bli valgt til å levere på en av de mest interessante IT-utfordringene i Norden. Lyse er anerkjent som et ledende nasjonalt selskap med sterke posisjoner både innen bærekraftige energiløsninger og telekommunikasjon. Med dette spennende utgangspunktet ønsker vi å bidra til videre vekst og ønsker selskapet hjertelig velkommen til vårt økosystem, sier Christian Schøyen, leder for Tieto Norge.

Ifølge avtalen skal Tieto levere en skybasert plattform som består av hybride løsninger fra ulike dedikerte private skyjenester fra vårt norske datasenter kombinert med globale skyløsninger (public cloud).

Kontaktpersoner for media:

Knut Ekern, Tieto, Telefon: 93 00 26 00
Lars Rasdal, kommunikasjonsrådgiver Lyse: 934 88 142

Lyse er et norsk konsern som opererer innenfor områdene energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Konsernet startet sin virksomhet 1. januar 1999, men har røtter mer enn 100 år tilbake i tid. Konsernet eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Framtidsrettede tanker førte for 100 år siden til ervervelse av fallrettigheter, samt bygging av vannkraftverk og linjenett som kom en hel region til gode. Lyse-konsernet har utviklet seg til en betydelig nasjonal aktør innen fornybar energi. Med erfaringen fra bygging og drift av infrastruktur har konsernet etablert seg som den nasjonalt ledende aktøren innen fiberbredbånd. www.lysekonsern.no.

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. www.tieto.com.

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner

Multimedia

Multimedia