• news.cision.com/
  • Tieto/
  • Nordisk energiundersøkelse: endrede krav fra kundene og intern effektivitet styrer strategien, samtidig råder usikkerhet rundt datahub-gjennomføring og virksomhetsoverlevelse

Nordisk energiundersøkelse: endrede krav fra kundene og intern effektivitet styrer strategien, samtidig råder usikkerhet rundt datahub-gjennomføring og virksomhetsoverlevelse

Report this content

Tieto har utført en markedsundersøkelse med 80 beslutningstakere innen retail- og distribusjonsselskaper i energimarkedet i Norden. Ifølge undersøkelsen styres kraftselskapenes strategi av endret etterspørsel fra kundenes side, mens det råder usikkerhet rundt virksomhetsoverlevelse i et marked under konstant endring. Undersøkelsen viser også at nordiske kraftleverandører har de samme utfordringene, inklusive mangel på klarhet rundt betydningen av den nye datahub-modellen, gjennomføringen av denne, og selskapenes rolle i fremtidens energimarked.

Økende etterspørsel etter grønn energi og smarthus-tjenester

Energimarkedet vil endre seg dramatisk de neste årene på grunn av skjerpet markedsregulering som fører til flere investeringskrav for kraftselskapene, men også på grunn av forbrukernes voksende etterspørsel etter grønn energi og smarthus-tjenester. Alle respondentene i undersøkelsen er enige i at nyvinninger som solceller, solbatterier og automasjon i hjemmet vil endre energimarkedet. Samtidig skjer det en rask endring i de tradisjonelle måtene å jobbe og kommunisere med forbrukerne på.

Marked for desentraliserte energisystemer og datahub-modell

Synet på hvilken rolle selskapene vil ha i det nye markedet for desentraliserte energisystemer, hvor energien produseres i nærheten av det stedet den skal brukes, har endret seg fra en tradisjonell leverandør til en ny type leverandør som tilbyr energiservicepakker til forbrukerne. Synet er også delt mellom landene: De finske og svenske kraftselskapene ser på seg selv som partnere, mens norske selskapene posisjonerer seg som ledende på markedet for desentraliserte energisystemer.

Energimarkedet er ferd med å tilpasse seg datahuber, som kan gi alle parter samme tilgang til informasjon og gjøre det mulig med raskere prosesser. Ut fra resultatene i undersøkelsen er betydningen av, og kostnadene ved, de kommende datahubene ytterst uklar, bortsett fra i Norge hvor hubene skal innføres på markedet allerede i 2019.

Forskjeller mellom distributører og retailere

For selskapene vises de viktigste forretningsfordelene i økt effektivitet og forbedring av kundeopplevelsen. Undersøkelsen viser noen klare trender blant distribusjons- og retailselskapene i energibransjen: Distributører fokuserer på effektiv drift, mens retail konsentrerer seg om kundetilfredshet midt i den endrede etterspørselen fra kundenes side.  

Retailselskapene beveger seg bort fra den tradisjonelle modellen med å selge kilowatt-timer, mot nye tilbud til forbrukerne som smarthus-tjenester. Dette er en naturlig utvikling ettersom selskapene står overfor mer kundesvinn og det tilkommer flere konkurrenter på markedet. Til tross drastiske endringer i energiforhandlernes rolle og tilbud, ser de også mange nye muligheter for partnerskap og allsidig samarbeid utenfor energibransjen.

Hos distribusjonsselskapene legger regulering press på driftseffektiviteten. Distributørene anser digitalisering, automasjon og ny teknologi som sine viktigste midler for å øke effektiviteten og spare kostnader. Den nye reguleringen og datahub-modellen krever måling av energiforbruk i sanntid.

"Det vi allerede kan forutse, er en skjerpet konkurranse på markedet. Det vil komme nye selskaper fra utsiden av kraftmarkedet med høye ambisjoner om å vinne en stor andel av det nåværende markedet i Norden," sier Olof Ferenius, Head of Energy Utilities i Tieto.

Tieto tilbyr innovative løsninger for energimarkedet, inklusive Tieto Smart Utility, en modulær programvare som er designet som serviceløsning for energiforhandlere, energidistributører og multileverandører. Løsningen tar for seg krav knyttet til gjeldende og fremtidig regulering av strømmarkeder. Denne skalerbare skyløsningen oppfyller også strenge krav til informasjonssikkerhet ved å bruke Tietos nordiske datasentre. Dette er første gang Tieto har utført en omfattende undersøkelse av energimarkedet i Norge, Sverige og Finland.

Ytterligere informasjon:

Olof Ferenius, Head of Energy Utilities, Tieto

Mobil: +46 7066 16791, e-post: olof.ferenius@tieto.com

Mikael Normelli, Head of Sales, Energy Utilities, Tieto

Mobil: +46 7680 97539, e-post: mikael.normelli@tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. www.tieto.no