Norsk teknologi digitaliserer den svenske kirken

Tieto har inngått en femårig avtale med den svenske kirken om å digitalisere virksomhetens dokumenthåndtering og saksbehandling. Den svenske kirken har 6,5 millioner medlemmer og 35 000 folkevalgte. Den nye løsningen gir de ansatte muligheten til å jobbe mer mobilt, strukturert og effektivt.  

– Vi har en veldig geografisk spredt organisasjon og opp til en tredjedel av våre menigheter benytter fortsatt blyant og papir til å registrere sin korrespondanse. Nå skal det bli en endring på dette, sier Magnus Edin, prosjektleder i den svenske kirken.

Tietos løsning Public 360° innebærer en gradvis overgang til digital forvaltning av alt fra innkommende saker til saksbehandling og dokumenthåndtering. Systemet er lett tilgjengelig og kan brukes på mobile enheter som mobiltelefoner og nettbrett. Dette skal bidra til å strømlinjeforme medarbeidernes arbeidsprosesser, redusere administrasjonstiden og frigjøre virksomhetens ressurser til andre oppgaver.

– Det betyr mye for oss. Dokumenter og avtaler vil bli behandlet samlet og elektronisk. I tillegg vil merknader, referater og møtedokumenter distribueres til folkevalgte gjennom en felles løsning, sier Magnus Edin.

I første omgang rulles løsningen ut til 15 enheter med ca. 700 brukere i organisasjonen. Implementeringen startes i fjerde kvartal 2016 og skal være ferdig innen sommeren 2017. Det er opp til hver enkelt menighet å bestemme om de ønsker å bli med på løsningen. Løsningen blir levert med tilhørende tjenester, vedlikehold og support.

– Vi er svært fornøyd med at den svenske kirken gir oss denne tilliten. Dette er et viktig strategisk samarbeid som vil styrke vår posisjon i det nordiske markedet når det gjelder å digitalisere de viktigste arbeidsprosesser og fornye organisasjoner. I tillegg er vi eldig stolte over at norskutviklet teknologi vokser utover Norges grenser, sier Torben Kristensen, leder av forretningsenheten Software Innovation  i Tieto.

Leveransen er basert på Software Innovations løsning Public 360°, som er en standardløsning for saksbehandling, dokumenthåndtering og arkivering i offentlig forvaltning. Tieto kjøpte i 2015 det norske selskapet Software Innovation, en nordisk markedsleder innen elektronisk saks- og dokumenthåndtering.

Kontaktpersoner for media:
Knut Ekern, Tieto, telefon: 93 00 26 00 

 Den svenske kirken har 6,5 millioner registrerte medlemmer og driver en landsdekkende virksomhet med nesten 1400 kirker, 259 menigheter og 13 bispedømmer. Den svenske kirken har ca. 35 000 folkevalgte og 22 000 ansatte. For mer info: www.svenskakyrkan.se.

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. www.tieto.com. 

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner