Norsk teknologi digitaliserer Statens servicecenter i Sverige

Report this content

Tieto har inngått en avtale med Statens servicecenter i Sverige for å digitalisere enhetens dokument- og saksbehandling. Den nye løsningen, utviklet på Fornebu, skal gi medarbeiderne bedre oversikt over saksbehandlingen, tidsbesparelser, høyere kvalitet og mer effektiv forvaltning. Avtalen er under implementering og har to års varighet med med mulighet for fornyelse i ytterligere to år.

Statens servicecenter har om lag 400 medarbeidere og har som oppgave å bidra til en mer effektiv statsforvaltning i Sverige. Enheten tilbyr tjenester innen administrasjon og økonomistyring, og har som spesiell oppgave å utforme en e-arkivtjeneste for offentlig sektor. Virksomheten har til hensikt å skape stordriftsfordeler innen statsadministrasjonen. Tanken er å samordne behov og skape volumfordeler og kostnadseffektivitet.

Den nye løsningen er basert på Tieto norskeutviklede løsning Public 360° som gir Statens servicecenter en standardisert løsning for enkel og effektiv håndtering av saker og dokumenter. Systemet kan brukes med mobile enheter som mobiltelefoner og nettbrett, og tilbyr gode muligheter for samarbeid med eksterne aktører og integrasjon med andre systemer.

Tieto bidro med oppbyggingen av Statens servicesenter i 2012 og har en eksisterende avtale for drift og forvaltning. Den nye avtalen dekker levering, installasjon, konfigurasjon, opplæring og tilpasning av Public 360° for enhetes formål. I tillegg er det inkludert opsjoner for konsulenttjenester og videreutvikling.

- Vi er veldig glade for at Statens servicecenter viderefører og utvider samarbeidet med Tieto. Mange offentlige instanser står overfor en utfordring med å øke effektiviteten av eksisterende aktiviteter, samtidig som det utvikles og innføres nye tjenester for innbyggere og eksterne interessenter. Vi ser frem til å hjelpe Statens servicecenter med å modernisere sin IT-støtte for dokumenthåndtering og saksbehandling, sier Gunnar Nybø, leder for offentlig sektor, Tieto Norge.

Kontakt for ytterligere informasjon:

Knut Ekern, Tieto Norge, Telefon: 93 00 26 00, epost: knut.ekern[at]tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. www.tieto.no