Norsk teknologi digitaliserer Statsministerens kontor i Finland

Tieto har inngått en avtale med Statsministerens kontor og Valtori (den finske statens senter for informasjons- og og kommunikasjonsforvaltning) om å styrke digitaliseringen av departementer og statlige etater i Finland. Avtalen gjelder en ny, norskutviklet løsning for dokumenthåndtering og saksbehandling som skal gi de ansatte mulighet til å jobbe på en mer mobil, strukturert og effektiv måte, samt å sikre økt åpenhet om saksbehandlingsprosesser. Oppdraget er et de mest betydningsfulle digitaliseringsprosjektene av sitt slag i landet og skal støtte transformasjon av statsforvaltningen i Finland.

Avtalen med Tieto har varighet til 2020, med det formål å skape en gradvis overgang mot digital forvaltning av alt fra saksbehandling til elektronisk arkivering. Det første leveransetrinnet inkluderer 12 finske departementer, kontoret til den finske presidenten og Justiskanselliet hvor det nåværende systemet erstattes med Tietos Public 360° - en standardisert løsning for saksbehandling, dokumenthåndtering og arkivering. I det neste leveransetrinnet vil ytterligere 80 offentlige etater i Finland få anledning til å benytte løsningen som en del av rammeavtalen med Valtori.

- Dette er et veldig stolt øyeblkk for oss og vår utviklingsavdeling på IT Fornebu. Vi er veldig glade over å bli valgt i et av de mest betydningsfulle digitaliseringsprosjekter innen offentlig sektor i Finland. Og det er ekstra moro at norskutviklet teknologi velges for å digitalisere og modernisere statsforvaltningen i Finland, spesielt siden de har store ambisjoner på dette området, sier Gunnar Nybø, leder for offentlig sektor i Tieto Norge. 
  

Leveransen er basert på Software Innovations løsning Public 360°, som er en standardløsning for saksbehandling, dokumenthåndtering og arkivering i offentlig forvaltning. Tieto kjøpte i 2015 det norske selskapet Software Innovation, en nordisk markedsleder innen elektronisk sak- og dokumenthåndtering. Løsningen skal sørge for enkel tilgang og forbedret brukervennlighet via mobile enheter, som smarttelefoner og nettbrett. Målet er å strømlinjeforme arbeidsprosessene for ansatte, reduserere administrasjon og og frigjøre organisasjonens ressurser til andre oppgaver.

- Vi er glade for å ha denne svært viktige løsningen på plass. Digitalisering av saks- og dokumenthåndtering for  den finske statsministerens kontor innebærer en betydelig transisjon som har blitt grundig forberedt. Målet er å standardisere våre måter å jobbe på og bevege oss mot et digitalt tankesett i vår virksomhet, sier Max Hamberg, direktør for IKT på statsministerens kontor i Finland.

 Kontaktpersoner for media:

Knut Ekern, Tieto Norge, telefon: 930 02 600 

 Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere (www.tieto.com). 

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner