Nytt studie avslører: Skogsindustrien er misfornøyd med lønnsomheten til IT-investeringer

Det svenske konsulentselskapet Imano, har i dag publisert IT-barometer 2016 for skogsindustrien, en årlig rapport som undersøker hvordan den svenske skogsindustrien evaluerer endringer og trender innenfor industrien. Rapporten er laget av Imano, som har vært en del av Tieto-konsernet siden 30. november 2015.

- Dette er en viktig tidsepoke for hele industrien, noe som gjør resultatet ekstra spennende. Selskapene har investert tungt i IT, men hele 50 % mener at lønnsomheten ikke har vært tilfredsstillende. Bransjen har derfor et stort lønnsomhetspotensiale, sier Mikael Zachrisson, forretningskonsulent hos Imano.

IT-barometeret for skogsindustrien er rettet mot beslutningstagere og nøkkelaktører i sektoren. Omlag seksti selskaper har deltatt i undersøkelsen.

Økt fokus på innovasjon
Det primære IT-fokuset til bransjen er fortsatt produktivitet og effektivitet om man sammenligner med innovasjon og forretningsutvikling, men den sistnevnte andelen øker. Sammenlignet med i fjor har antallet IT-sjefer som prioriterer innovasjon og forretningsutvikling doblet seg.

- Synet på IT i skogsindustrien er i ferd med å flytte seg fra en rolle som forretningsstøtte til en kommersiell rolle. Dette følger tendensene man ser ellers i verden, hvor IT får en stadig større rolle, sier Mikael Zachrisson.

Mobilitet og skyen
Som en del av digitaliseringstrenden er økt mobilitet hovedfokuset innenfor skogsindustrien. Prognosene for 2016 sier at dette vil være året da mer enn halvparten av IT-systemene blir tilgjengelige på mobile enheter.

- Snart vil det ikke lenger handle om hvorvidt IT-systemet kan fungere på mobile enheter, men om hvilke konkurransefortrinn de skaper. Dette krever en vellykket tilnærming til bruker- og kundeopplevelsen, sier Niklas Agnesund, leder for webstrategi hos Imano.

I kontrast til dette ligger skogsindustrien bak resten av verden når det gjelder å utnytte potensialet som ligger i skytjenester. Undersøkelsen viser en forsiktig tilnærming til skytjenester, hvor de kun tar i bruk sirka  10 % av IT-tjenestene.

Fakta om undersøkelsen
Skogsindustriens IT-barometer 2016 er den andre utgivelsen av en årlig undersøkelse rettet mot toppledere i stillinger som administrerende direktør, driftssjef, finansdirektør og IT-sjef. Resultatet er basert på svar fra mer enn 100 personer som tilsammen representerer 59 selskaper. Imano, som nå er en del av Tieto, har gjennomført undersøkelsen.

Rapporten kan lastes ned her: http://pages.tieto.com/Skogsbranschens-IT-Barometer.html.

Du kan laste ned noen av de grafiske fremstillingene her:
Graph IT bosses and innovation ENG - High Quality Image
Graph IT investment and profitability ENG - High Quality Image
Graph IT Increased mobility ENG - High Quality Image
Press image IT-barometern - High Quality Image

Kontakt oss hvis du vil ha mer informasjon:
Christian Schøyen, Country Manager, Tieto Norway,
tel +47 481 68 989, christian.schoyen[at]tieto.com

Helene Helvik, Head of Manufacturing, Retail, Logistics, Tieto Norway,
tel +47 900 11 386, e-mail: helene.helvik[at]tieto.com (
helene.helvik@tieto.com)

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. www.tieto.no

Abonner

Multimedia

Multimedia