Selvkjørende sjøfart skal bli en realitet i Østersjøen innen år 2025 – Tieto tar del i One Sea-samarbeidet

Ledende aktører innen marine- og IT-industrien skal samarbeide om å utvikle verdens første system for selvkjørende skip. Partnerne i økosystemet One Sea deler visjonen om å ha helt fjernstyrte fartøy i Østersjøen i løpet av tre år. Målet er å oppnå selvstyrt kommersiell sjøtrafikk innen 2025.

One Sea-økosystemet, stiftet i 2016, er etablert på en tanke om co-creation hvor globale ledere fra ulike bransjer arbeider for å nå et felles mål om selvstyrt trafikk. Grunnleggerne av One Sea er ABB, Cargotec (MacGregor og Kalmar), Ericsson, Meyer Turku, Rolls-Royce, Tieto og Wärtsilä. Foreningen for finske marineindustrier støtter arbeidet, og det finske finansieringsbyrået TEKES har investert i økosystemet. Lederen av One Sea er DIMECC. 

- One Sea-økosystemet er det naturlige neste steget i den digitale transformasjonen av marineindustrien. Flere nye initiativer innen selvstyrt sjøtrafikk har allerede startet. Virksomhetene som samarbeider i One Sea er ledende på sine respektive fagområder, og det faktum at vårt økosystem er industridrevet skiller det fra mange av de mer eller mindre akademiske initiativene, sier Harri Kulmala, direktør for DIMECC.

Tieto vil delta aktivt i åpne økosystemer og innovasjonssamarbeid. Tieto har allerede en sterk rolle i ulike finansielle økosystemer, ettersom Tieto utvikler Finlands første flerbanksplattform for mobil betaling i sanntid, som heter Siirto. Nå vil Tieto ha en aktiv rolle i IoT-økosystem for selvstyrt sjøtrafikk i Østersjøen 

- Når vi griper mulighetene den datadrevne økonomien tilbyr, er innovasjonssamarbeid med kunder og partnere viktig for Tieto. Dette skjer i økende grad i økosystemer der Tieto også aktivt søker en større rolle. Tieto søker nye muligheter i framtidens datadrevne verden ved å inngå samarbeid med globale aktører innenfor økosystem for selvstyrt trafikk, sier Ari Järvelä, leder for datadreven virksomhet i Tieto. 

Arbeid for å skape produkter og utvikle programvare og løsninger for å muliggjøre selvstyrt trafikk er allerede i gang i selskapene som deltar. For å promotere selvstyrt trafikk rundt i verden har One Sea tatt på seg oppgaven med å presentere en plan for en framtid med selvstyrt sjøtrafikk. I tillegg jobber One Sea med planene knyttet til temaer som drift, teknikk, sikkerhet, lover og forskrifter, trafikkontroll og etikk.

Les mer om One Sea: Finsk-basert webside om Autonomous Maritime Ecosystem som promoterer selvstyringsrelaterte initiativer https://www.oneseaecosystem.net/

Bilder: Selvstyrt fartøy av One Sea

Grunnleggere av One Sea – Autonomous Maritime Ecosystem: 
ABB, Cargotec, Ericsson, Meyer Turku, Rolls-Royce, Tieto, Wärtsilä, DIMECC 

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner

Multimedia

Multimedia