Sterkt første kvartal fra Tieto, drevet av solid programvarevekst

Det nordiske IT-selskapet Tieto har hatt en solid start på 2016, med økt lønnsomhet og en vekst på 6 prosent for IT-tjenester i første kvartal 2016. Utviklingen har vært spesielt positiv innen bransjespesifikke løsninger, som viser en vekst på 13 prosent. Dette området utgjør en viktig del av Tietos ambisjon om å utvide programvaresentriske løsninger i konsernet. Dette fremkommer i kvartalsrapporten som ble publisert av Tieto tirsdag den 26. april 2016.

Tietos driftsresultat (EBIT), eksklusive ekstraordinære poster, økte fra €30.7 millioner til €31.5 millioner for kvartalet. Økningen skyldes en kombinasjon av forbedret IT-tjenestedrift, primært automatisering av Managed Services, og vekst for de sektorspesifikke løsningene, som også omfatter offentlig sektor. Innen IT-tjenester ble driftsresultatet (EBIT), eksklusive ekstraordinære poster, forbedret fra €24,2 millioner til €29,1 millioner.

- Vi har hatt en god start på året med økt vekst og forbedret lønnsomhet innen IT-tjenester. Det er svært gledelig å se den sterke veksten for våre bransjespesifikke løsninger og at vi vokser raskere enn markedet på en rekke sektorer. En inntektsøktning på 72 prosent innen skybaserte tjenester viser dessuten at vi er svært konkurransedyktige innen et viktig vekstområde. Dette er avgjørende for å nå vårt mål å være kundens førstevalg for virksomhetsfornyelse. Kombinert med økte investeringer i innovasjon og vekst, åpner dette mange nye muligheter for oss og våre kunder, sier Kimmo Alkio, CEO i Tieto.

Lokal, organisk vekst i Norge endte på 7 prosent for kvartalet. Inkludert det oppkjøpte selskapet Software Innovation ble veksten på over 50 prosent i kvartalet. Det er spesielt løsningene for offentlig sektor, helse- og velferdsløsninger, samt finansiell sektor som skiller seg ut i positiv retning for Tieto Norge.

- Vi befinner oss i en ekstremt spennende tid, hvor digitaliseringstakten går stadig hurtigere, både innen privat og offentlig sektor. Utviklingen går mot et stadig mer digitalisert og datadrevet samfunn, og vi søker en sentral rolle i denne utviklingen, med aktiv deltakelse i åpne økosystemer og felles innovasjon sammen med kunder og partnere. Vi gleder oss til å nyttiggjøre vår erfaring på tvers av sektorer og geografiske landegrenser sammen med stadig flere norske kunder, sier Christian Schøyen, country manager for Tieto Norge. 

Tieto presenterte nylig en strategi for perioden 2016-2020, hvor selskapet uttrykte ambisjoner å være kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse. Som Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester, vil selskapet ytterligere styrke innovasjon og vekst, både i Norden og internasjonalt. Investeringstakten skal økes, spesielt innen programvaresentrisk virksomhet, kombinert med at eksisterende lønnsomhetsmål og dagens sterke utbyttepolitikk holdes uendret.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Christian Schøyen, Country Manager, Tieto Norway,
Tel +47 481 68 989,
christian.schoyen[at]tieto.com

Knut Ekern, Head of Marketing and Communications
Tel +47 93 00 26 00,
knut.ekern[at]tieto.com

Les hele kvartalsrapporten for Q1 2016 på http://www.tieto.com/investors  

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. 

Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland, og sysselsetter over 13 000 eksperter i nærmere 20 land. Omsetningen er på om lag 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på Nasdaq i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Tags:

Abonner