Svensk sivilberedskap digitaliseres med norsk teknologi

Tieto har inngått en avtale med Myndigheten för Säkerhet och Beredskap (MSB) i Sverige om tjenester innen informasjonshåndtering. MSB er ansvarlig for spørsmål om samfunnssikkerhet, offentlig sikkerhet, beredskap og sivilforsvaret. Avtalen gjelder for to år med opsjon om forlengelse i fire år, og trådte i kraft fra 1. september 2016.

Kontrakten omfatter leveranse, installasjon, konfigurering, tilpasning og implementering av dokument- og saksbehandlingssystemer og inkluderer opplæring av personal, service, support og vedlikehold. Avtalen inneholder også en opsjon for migrering av deres gjeldende saksbehandlingssystem.

Den nye løsningen er basert på bransjeledende Public 360° som er utviklet av Software Innovation i Norge. Løsningen gir MSB en felles og helhetlig plattform for enkel og effektiv håndtering av saker og dokumenter. Løsningen skaper felles samarbeidsområder som er tilgjengelig for hele organisasjonen, og gir brukerne moderne systemstøtte med forbedret sporbarhet og muligheten til å tilpasse administrativ støtte for ulike typer saker.

- Myndighetene står overfor flere store utfordringer, både å drive virksomheten stadig mer effektivt og samtidig introdusere nye tjenester for innbyggere og ansatte. Vi ser frem til å hjelpe MSB med å modernisere sin IT-støtte på dette området og er glade for at vår kunnskap innen dokumenthåndtering og saksbehandling bidrar til effektiv digitalisering, sier Gunnar Nybø, leder for offentlig sektor i Tieto Norge.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Knut Ekern, Tieto Norge 
tel +47 93 00 26 00, knut.ekern[at]tieto.com

 
Myndigheten för Säkerhet och Beredskap (MSB)
e
r en statlig etat i Sverige med fokus på å utvikle samfunnets evne til å forebygge og håndtere ulykker og kriser. www.msb.se 

Tieto ønsker å utnytte potensialet i en datadrevet verden til en livslang verdi for mennekser, bedrifter og samfunnet. Vi skal være førstevalget for kunder som ønsker å fornye sin virksomhet og vi kombinerer vår programvare og tjenester med en sterk drivkraft for innovasjonssamarbeid og økosystemer www.tieto.com   

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner