• news.cision.com/
  • Tieto/
  • Tieto  kjøper konsulentselskapet Imano og styrker sin posisjon innen papir- og skogindustri

Tieto  kjøper konsulentselskapet Imano og styrker sin posisjon innen papir- og skogindustri

Report this content

Tieto kjøper det svenske konsulentselskapet Imano AB, som tilbyr konsulenttjenester og hjelper kunder innenfor papir- og skogindustrien å digitalisere sine forretningsprosesser. Selskapet har omlag 50 ansatte i Sverige og omsatte i 2014 for 7,1 M€ (66 M SEK).

Tieto er global leder innenfor produksjon og produksjonsplanleggingssystemer, basert på egen programvare, og er en av de ledende selskapene som tilbyr IT-tjenester innenfor dette industriområdet i Norden. Kjøpet støtter Tietos mål om å bli den største IT-tjensteleverandøren innenfor papir- og skogindustrien i Sverige og Norge.

" Tieto har mer enn 40 års erfaring med å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og utvikling i papir- og skogindustrien. Kjøpet utfyller vår kompetanseportefølje, spesielt innen papirvirksomhet, og den gir oss muligheten til å utvide våre ende-til-ende løsninger i verdikjeden fra skog til sluttbrukerprodukter. Med forsterket kompetanse  fra Imano åpner vi opp for nye potensielle kunder i Sverige og Norge." sier Henrik Reims, Vice President, Forest industry i Tieto.

"Imano er et ledende konsulentselskap som jobber med forvaltning av trefiber i Sverige. Ved å kombinere vår dype bransjekunnskap med Tietos globale distribusjon og ende-til-ende IT-tjenester, ønsker vi  å tilby våre kunder nye, spennende løsninger og tilrettelegge for økt vekst," sier Christer Lindqvist, administrerende direktør i Imano.

Både driften og personalet i Imano vil overføres til Tieto med umiddelbar virkning. Partene er enige om ikke å opplyse om de finansielle vilkårene for overføringen.

For mer informasjon:

Henrik Reims, leder for skogindustri, Tieto,
tel: +358405155719, e-post: henrik.reims[at]tieto.com

Christer Lindqvist, VD Imano AB
tel: +46 70 255 5523. e-mail: christer.lindqvist[at]imano.se 

Tieto er det største IT-serviceselskapet i Norden og tilbyr tjenester i hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale utviklingstjenester innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Ved hjelp av bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning vil vi inspirere og utfordre kundene våre til å finne nye måter å utvikle forretningsvirksomheten på.

Tieto har sine røtter i en sterk nordisk arv og kombinerer global kapasitet med lokalt nærvær.  Hovedkontoret ligger i Helsingfors i Finland, og selskapet sysselsetter mer enn 13 000 eksperter i over 20 land. Omsetningen er ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på Nasdaq i Helsingfors og Stockholm. www.tieto.com