Tieto bidrar til modernisering av IT-infrastruktur i ÅF med globale arbeidsplassløsninger og OneCloud

Tieto har inngått en fireårig avtale med det svenske ingeniør- og konsulentselskapet ÅF for å modernisere bedriftens IT-infrastruktur rundt om i verden. Kontrakten utvider Tietos strategiske partnerskap med ÅF og vil bidra til at firmaet kan nå aggressive vekstmål ved hjelp av banebrytende nettskytjenester og arbeidsplassløsninger.

ÅF har mer enn 9 000 ansatte i 30 land og har et strategisk mål om å øke den årlige omsetningen til 2 milliarder euro innen 2020. Den nye avtalen, som trer i kraft 1. juli, innebærer at Tieto skal levere banebrytende IT-infrastruktur som er nødvendig for å muliggjøre en slik rask vekst.

 "Tieto er en leverandør vi kjenner veldig godt. Vi stoler på at de leverer løsninger som støtter vår strategi for lønnsom vekst og gir våre konsulenter en global og effektiv arbeidsplass. Alt vi gjør må være globalt og mobilt, og vi ønsker å være tidlige brukere av teknologien som tillater oss å ligge i forkant av markedet", sier Lena Tollerz Törn, informasjonsdirektør i ÅF.

Tieto har det siste tiåret vært IT-leverandøren til ÅF, men den nye avtalen vil utvide samarbeidet globalt, samtidig som ÅF tilbys helhetlige verktøy og tjenester som Tieto OneCloud.

I løpet av kontrakten skal Tieto oppgradere IT-infrastrukturen i kontorene til ÅF rundt om i verden på seks ulike tjenesteområder, herunder server og lagring gjennom OneCloud. Tieto skal også betjene bedriftens nettverk og levere kontor- og konferanseromløsninger, komplett servicedesk og tjenesteintegrering og ledelsestjenester (SIAM).

Tieto OneCloud tillater bedrifter å administrere både private, offentlige og hybride skyøkosystemer med en skalerbar løsning som koordinerer alle forskjellige leverandører under ett grensesnitt.

"Det er med glede vi bidrar til ekspansjon i ÅF i løpet av de neste fire årene, og vi er veldig stolte over å ha beholdt tilliten deres med et fortsatt samarbeid. Med denne avtalen har ÅF igjen understreket ambisjonen om å være i forkant av den teknologiske utviklingen, noe som kan gjøre driften jevnere og mer effektiv", sier Johan Schelin, salgssjef i Tieto Sverige.

For mer informasjon, kontakt:

Johan Schelin, Salgssjef Tieto Sweden AB
Tlf: +46 (0)733-515224, e-post: johan.schelin@tieto.com

Tietos mål er å gripe de betydelige mulighetene som finnes i en datadrevet verden, og omskape dem til livslang verdi for mennesker, bedrifter og samfunnet. Vi tar sikte på å være kundenes førstevalg for forretningsfornyelse ved å kombinere vårt programvare- og tjenestetilbud med en sterk drivkraft for innovasjon og økosystemer. www.tieto.com

ÅF er et ingeniør- og konsulentselskap med oppdrag innen energi, industri og infrastruktur, som siden 1895 har bidratt til fremgang for kundene. Ved å koble teknologier sammen tilbyr vi lønnsomme, innovative og bærekraftige løsninger for å forme fremtiden og forbedre folks liv. Vi bygger på vår sterke europeiske base, men vi driver virksomhet og har kunder over hele verden.

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner

Multimedia

Multimedia