Tieto blir totalleverandør av IT-tjenester til Sveriges største private helsetjenste

Tieto har signert en avtale om leveranse av IT-tjenester til Praktikertjänst, Sveriges største virksomhet innen private tann- og helsetjenester. Avtalen er på fem år med mulighet for forlengelse på ytterligere to år.

Avtalen innebærer at Tieto skal levere ende-til-ende IT-tjenester fra drift av servere til support, som skal bidra til at Praktikertjänst kan fokusere på sin kjernevirksomhet og forbedre det daglige arbeidet for selskapets 9300 ansatte.

- Dette er et viktig steg i riktig retning for oss. Som landets største private selskap innen tann- og helsetjenester trenger vi en stabil partner som forstår vår hverdag og samarbeidet vi har med myndigheter, kommuner og fylker. Vi mener Tietos digitaliseringskompetanse innenfor helsesektoren er riktig slik at vi kan forbedre helsetilbudet for våre pasienter, sier Anders Hedenros CIO, Praktikertjänst.

Praktiktertjänst har flere ulike IT-leverandører, men vil gjennom den nye avtalen med Tieto samle tjenestene og muliggjøre IT-støtte over hele landet. Avtalen åpner også for muligheten til å utvikle samarbeidet, hvor Praktiktertjänst i fremtiden kan få tilgang til Tietos IT-støtte innenfor de ulike prosessene, innenfor Lifecare. 

- Vi setter stor pris på å få tillit som digitaliseringspartner til en ledende aktør i den svenske helse- og omsorgssektoren. Med våre tjenester kan vi tilby stabile løsninger som vil føre til færre driftsavbrudd, mindre nedetid og lavere kostnader som igjen frigjør ressurser til innovasjon og utvikling. Samarbeidet gir dessuten god læring som vi håper å nyttiggjøre i det norske markedet, sier Torstein Harildstad, sjef for offentlig sektor i Tieto i Norge.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Torstein Harildstad, leder av Software Innovation og offentlig sektor i Tieto Norge
tel: +47 908 26 019

Magnus Brobeck, kundansvarig, Tieto
tel: 073 078 22 24, e-post:
magnus.brobeck[at]tieto.com

Anders Hedenros, CIO, Praktikertjänst
tel/pressjour: 010-128 36 66

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning ønsker Tieto å inspirere og utfordre våre kunder til å finne nye måter å utvikle sin virksomhet på. Basert på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse.

Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland, og sysselsetter over 13 000 eksperter i mer enn 20 land. Omsetningen er på om lag 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på Nasdaq i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Praktikertjänst er Sveriges største virksomhet innenfor private tann- og helsetjenester. Forretningsmodellen er unik og er bygget opp med omlag 1 900 aksjeeiere som jobber og eier selskapet. Aksjeeierne er tannleger, tannteknikere, tannhygienister, leger, sykepleiere, terapauter, sosionomer, kiropraktorer og kostholdseksperter. Omsetningen er på omlag 10 milliarder SEK og selskapet har 9 300 medarbeidere.

Tags:

Abonner