Tieto får økt ansvar som Region Skånes IT-partner

Tieto har signert en omfattende avtale med Region Skåne om IT-tjenester som støtter regionens videre digitaliseringsreise. Målet er blant annet å fremme regionens arbeid for en tryggere og mer likestilt helse- og omsorgstjeneste. Avtalen strekker seg over fire år, med mulighet for å forlenge til og med 2031. Avtaleverdien er 410 millioner kroner.

Tieto har i mange år hatt et totalansvar for Region Skånes IT-drift og brukernære IT-løsninger og applikasjoner i omsorgssektoren. Nå skal Tieto også utvide leveransen med både applikasjonsforvaltning og applikasjonsutvikling, samt plattformer og infrastruktur levert som en tjeneste til samtlige virksomheter og brukere. IT-utvikling og koordinering av leverandører er en del av ansvaret. Målet er å møte et økende behov innen e-helse, der kravene fra innbyggerne stadig øker.

Tieto har samarbeidet med Region Skåne i 40 år, og leverer i øyeblikket IT-tjenester til samtlige av Sveriges landsting. Den nye avtalen befester selskapets posisjon som den ledende IT-aktøren i Malmø-regionen.

- Vi er svært glade for denne utvidelsen av samarbeidet. Langsiktig innebærer dette en fortsatt utvikling av IT-miljøet og en moderne plattform for virksomhetsløsningene i samsvar med landstingets behov. Målet er å utstyre regionen med tjenester som bidrar til et smartere samfunn og en enklere hverdag for innbyggerne, sier Mats Brandt, leder for offentlig sektor, Tieto Sverige.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Mats Brandt, leder for offentlig sektor, Tieto Sverige
tel: + 46 (0) 70 530 33 25, e-post: mats.brandt[at]tieto.com

Björn Linder, Avdelingen for digitalisering og IT, Region Skåne
tel: +46 (0) 46-167 55 30, e-post: björn.linder[at]skane.se

Region Skåne har ansvar for helse, kollektivtransport, utvikling av næringsliv, kultur, infrastruktur, samfunnsplanlegging samt miljø- og klimaspørsmål i Skåne. Hoveddelen av virksomheten består av helse-, sykepleie og offentlig finansiert tannhelse. Region Skåne består av 33 kommuner og er Skånes største arbeidsgiver med rundt 32 000 ansatte. www.skane.se

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere.  www.tieto.no

Abonner