Tieto inngår partnerskap med Trimble for å utvide porteføljen med smarte løsninger for skogindustrien

Tieto inngår partnerskap med Trimble for å distribuere Trimbles programvare LogForce™ for transportplanlegging av skogbruk og programvaren WoodForce™ for planlegging og kontroll av skogforsyning i Norge og Sverige.

Tieto investerer i spesialiserte løsninger for skog- og papirindustrien, og tilbyr nå teknologi, løsninger, partnerutviklede industri-apper og skytjenester til bransjen som forsyner oss med skog og trefiber. I november 2015 kjøpte Tieto bedriften Imano AB, som er et ledende konsulentselskap innen forvaltning av treverk og trefiber i Sverige. Et samarbeid med Trimble vil styrke Tietos muligheter til å forsyne norsk og svensk skogindustri med innovative teknologier.

Trimble LogForce er en mobil SaaS (Software-as-a-Service) som gir tømmerdrift- og transportleverandører samt skogbrukselskaper muligheten til effektivt å planlegge og administrere transport innen forsyningskjeden. WoodForce er en SaaS-løsning som brukes til å styre planlegging og drift av innhøsting og skogforsyning. Programvaren er en viktig komponent i Trimble Connected Forest-løsninger, som styrer hele livssyklusen knyttet til planlegging, planting, vekst, innhøsting og transport.

- Tieto er en perfekt partner for selskapet vårt. De har skapt seg et svært godt omdømme innen IT-tjenester i det nordiske skogbrukmarkedet. Nå tilbyr vi løsninger som er vellykkede og godt etablerte i Finland, til kunder i Norge og Sverige, slik at kundene kan øke driftseffektiviteten med Trimble Connected Forest-løsningen, Ken Moen, som er adm. dir. hos Trimble Forestry Division

- Vi gleder oss til å samarbeide med Trimble. Når vi nå kan selge Trimble LogForce og WoodForce i den nordiske regionen til både nye og eksisterende kunder, innebærer det at vi kan tilby løsninger på tvers av et enda bredere spekter av skogbrukprosesser, sier Jaakko Kuusisaari, som er leder for informasjonsstyrt forsyningskjede for skogindustri hos Tieto.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte
Jaakko Kuusisaari, leder for informasjonsstyrt forsyningskjede for skogindustri hos Tieto, på telefon +358 40 501 5197 eller på e-post jaakko.kuusisaari[at]tieto.com

Christer Lindqvist, leder for skogbruk i Sverige og Norge hos Tieto, på telefon + 46 70 2555 523 eller på e-post christer.lindqvist[at]tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. 

Trimble Forestry Division tilbyr løsninger for forvaltning av landbruk, skogbruk og trefiber som sikrer bedre produktivitet og drift for noen av verdens viktigste treforedlingsselskaper, skogeiere, tømmerhogst, skogbevaring, statlige og føderale departementer, samt internasjonale selskaper for matvarebearbeiding som er involvert i miljømessig, sosial og økonomisk landforvaltning. Connected Forest-løsningene styrer hele livssyklusen knyttet til planlegging, planting, vekst, innhøsting og transport. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.trimble.com/forestry.

Multimedia

Multimedia