Tieto innleder året med sterk vekst

Report this content

Den nordiske IT-selskapet Tieto økte omsetningen i lokal valuta for IT-tjenester med seks prosent i første kvartal 2018. I Norge øker omsetningen innen finansiell sektor med 16 prosent i kvartalet, og konsernet styrker sin virksomhet innen olje- og gass, som har hovedkontor i Norge. I kvartalet kjøpte Tieto det norskbaserte selskapet Petrostreamz, et oppkjøp som utvider Tietos portefølje av løsninger og konsulenttjenester innen oppstrømsaktivitet for olje- og gassindustrien. Dette fremgår av kvartalsrapporten publisert av Tieto torsdag 26. april 2018.

Tietos driftsresultat (EBIT), eksklusive ekstraordinære poster, økte fra €35,6 til €36,6 millioner for kvartalet. Resultatmarginen endte på 9,0 prosent for kvartalet.

- Vi har startet året sterkt, med særlig positiv utvikling i våre applikasjons- og produktutviklingstjenester. Den nylig inngåtte avtalen med Kraft Bank i Norge er et godt eksempel på vi benytter ny teknologi, inkludert kunstig intelligens med innebygd maskinlæring, for å forsterke målet om å bli våre kunders førstevalg for forretningsfornyelse. De nylig gjennomførte oppkjøpene av Petrostreamz i Norge og det svenske sikkerhetsselskapet NSEC skal bidra at vi styrker vår konkurranseevne og tilføre kundene økt nytte og verdi, sier Kimmo Alkio, CEO i Tieto.

Med sin strategi for årene 2016-2020 Tieto investerer i innovasjon og vekst, og har til hensikt å øke sin markedsandel i Skandinavia, spesielt i Sverige og Norge. For ytterligere å styrke sin posisjon innen IT-sikkerhetstjenester i det nordiske markedet, kjøpte Tieto nylig det svenske sikkerhetsselskapet NSEC AB, med ca 30 ansatte og hovedkontor i Stockholm.

 Bruk av kunstig intelligens innen bank og finans

Norske Kraft Bank lanseres våren 2018 med mål om å hjelpe kunder som har økonomiske utfordringer, og derfor ikke får lån i andre banker. Kraft Bank har valgt Tietos AI-løsning for kjernebank slik at behandlingen av lånesøknader skjer automatisk, og løsningen har innebygget maskinlæring som vil gi mer nøyaktige avgjørelser. Gjennom åpne API-er vil Kraft få muligheten til å utnytte et bredt spekter av kanaler som finansinstitusjoner og partnerbanker, og muligheten til å benytte tredjeparts FinTech-leverandører.

- Vi er stolte av at flere selskaper velger våre løsninger hvor vi tar i bruk kunstig intelligens på nye sektorer. Den nylig inngått avtalen med Kraft Bank er et godt eksempel på hvordan ny teknologi benyttes i kombinasjon med markedsledende programvareløsninger for å tilby kundene en bedre og tryggere brukeropplevelse i et marked som er i rask endring, sier Christian Schøyen, country manager for Tieto Norge. 

Utvider virksomheten innen olje- og gass 

Tieto inngikk nylig en avtale om å kjøpe Petrostreamz, en leverandør av avansert programvare og tjenester for integrert modellering og optimalisering av olje- og gassfelt. Oppkjøpet utvider Tietos portefølje av løsninger og konsulenttjenester innen oppstrømsaktivitet for olje- og gassindustrien. Petrostreamz er et norskbasert selskap med utspring fra NTNU-miljøet, med global virksomhet og flere av verdens ledende olje- og gasselskaper på kundelisten. Oppkjøpet medfører at Tieto rekrutterer flere eksperter på sektoren, primært i Norge.

 For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Christian Schøyen, Country Manager, Tieto Norway,
Tel +47 481 68 989,
christian.schoyen@tieto.com 

Knut Ekern, Head of Marketing and Communications
Tel +47 93 00 26 00,
knut.ekern@tieto.com 

Les hele kvartalsrapporten for Q1 2018 på http://www.tieto.com/investors  

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. www.tieto.com