Tieto kjøper Smilehouse – satser på digitale kundeopplevelser og handelsløsninger

Tieto har inngått en avtale om å kjøpe Smilehouse, en ledende leverandør av digitale handelsløsninger med virksomhet i Finland og Sverige. Oppkjøpet forsterker Tietos posisjon som en av de ledende aktørene innen utvikling av digitale kundeopplevelser, Customer Experience Management (CEM), og støtter selskapets mål om å akselerere veksten på dette området.

Smilehouse ble etablert i 1999 og er et foregangsselskap innen ehandelsløsninger med et sterkt nettverk av partnere og eksperter. Selskapet har ca 75 medarbeidere som nå blir en del av Tietos CEM-enhet, en enhet som drives som en intern start-up innad i konsernet, og hjelper bedrifter med å lage sømløse, digitale kundeopplevelser. Gjennom Tietos og Smilehouses samlede ekspertise kan Tieto tilby løsninger til en enda bredere kundegruppe, fra detaljhandel og bank- og finanssektoren, til produksjon, telekom og energibransjen.

- Jeg ser virkelig frem til å jobbe sammen med Smilehouse. Med vår felles kompetanse kan vi levere helhetlige løsninger og tjenester som hjelper våre kunder til å skape kundeopplevelser i verdensklasse. Jeg ønsker alle Smilehouse-medarbeidere hjertelig velkommen til oss – sammen skal vi drive digital fornyelse og vekst i Norden, sier Mikko Leinonen, Head of Customer Experience Management hos Tieto. 

- Tieto investerer tungt i utviklingen av digitale kundeopplevelser og deres visjon er helt i tråd med hvilken retning vi ønsker at Smilehouse skal ta. Dette er en utmerket mulighet for oss å styrke veksten og gjennom Tietos brede kunnskap kan vi tilby kundene enda mer allsidige tjenester, sier
Jaakko Hartikainen, administrerende direktør i Smilehouse.

Jaakko Hartikainen tar plass i CEM-enhetens ledergruppe. Han vil lede den forsterkede virksomheten innen Commerce, samt virksomhetene innen Retail Experience og Industrial Experience.

Det nordiske markedet for CEM er forventet å vokse med rundt 20 prosent årlig. Oppkjøpet styrker Tietos omsetning i segmentet i betydelig grad. Smilehouse har en omsetning på omlag 10 millioner euro, og har forventninger om å vokse raskere enn markedet. Lønnsomheten er på samme nivå som i Tieto. Selskapet konsolideres med Tieto fra 1. desember.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Mikko Leinonen, Head of Customer Experience Management, Tieto
tfn: +358 207 267 785, e-mail: mikko.leinonen[at]tieto.com

Kia Haring, Head of Global Communications, Tieto
tfn: 
+358 40 765 3700, e-mail: kia.haring[at]tieto.com

Jaakko Hartikainen, CEO, Smilehouse
tfn: +358 44 3500 445, e-mail: jaakko.hartikainen[at]smilehouse.fi

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning ønsker Tieto å inspirere og utfordre våre kunder til å finne nye måter å utvikle sin virksomhet på. Basert på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse.

Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland, og sysselsetter over 13 000 eksperter i mer enn 20 land. Omsetningen er på om lag 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på Nasdaq i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Tags:

Multimedia

Multimedia