Tieto lanserer OneCloud – samler alle fordelene ved skytjenester på én plattform

Mange virksomheter jobber daglig med å håndtere flere leverandører og økosystemer av skytjenester. Undersøkelser viser at over en tredjedel av store virksomheter bruker flere enn 10 forskjellige IT-leverandører for å møte ulike behov. Derfor lanserer Tieto nå OneCloud, en ny løsning som gjør det mulig for virksomheter å samle alle skytjenester, både private og offentlige, i én felles plattform som forvaltes sentralt.

I takt med den økende digitaliseringen finner virksomheter stadig nye og innovative måter å dra nytte av skyteknologi. For å maksimere fordelene av visse typer skytjenester, kombinert med å redusere eksponeringen mot én enkelt løsning, velger virksomheter i økende grad å benytte løsninger fra flere ulike leverandører. Forskning foretatt av analyseselskapet IDC på oppdrag fra Tieto viser at over en tredjedel (37%) av store selskaper og virksomheter i de nordiske land har flere enn 10 IT-leverandører. Å håndtere et stort antall leverandører og skytjenester blir dermed en stadig større utfordring for mange virksomheter.

Tieto OneCloud kombinerer private skytjenester fra Tietos lokale datasentre i Norge, Sverige og Finland med offentlige skyløsninger fra ledende globale leverandører som Amazon Web Services og Microsoft Azure. Med Tieto OneCloud skal kundene få tilgang til alle ledende skyløsninger, uavhengig av økosystemer, uten å måtte låse seg til én bestemt teknologi.

- Med OneCloud hjelper vi våre kunder til å få bedre oversikt over sine skytjenester, samt at vi tilbyr en helt ny måte å administrere økosystemer fra ulike skyleverandører gjennom én enkelt løsning. Den lar kundene møte nye forretnings- og innovasjonsbehov på en enkel måte, slik at de kan benytte tiden på effektiv fornyelse av virksomheten, sier Christian Schøyen, leder for Tieto Norge.

En fleksibel og skalerbar skyløsning

Tieto OneCloud tilrettelegger for effektive, hybride skyløsninger som hjelper virksomheter til å møte kravene om rask innovasjon og vekst. Løsningen kan kobles til kundens eksisterende IT-infrastruktur og benytter åpne API-er for å muliggjøre at nye skyteknologier og innovasjoner raskt kan innføres.

- I dagens hurtige, digitale utvikling kreves løsninger som tilbyr skalerbarhet og nødvendig driftsmessig kontinuitet for å tilby best mulig service til sine kunder. OneCloud styrker Tietos spekter av skytjenester og vår evne til å støtte våre kunders virksomhetsfornyelse i Norden, sier Schøyen.

Ytterligere materiell:

Les mer om Tieto OneCloud: www.tieto.com/onecloud   
Whitepaper: http://pages.tieto.com/LP-GL-XI-OneCloudmulti-cloudenviroment_LP.DownloadPage.html 

Kontaktpersoner for media:

Knut Ekern, Tieto Norge, Telefon: 93 00 26 00

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere (www.tieto.com).

Tags:

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner

Multimedia

Multimedia