Tieto lanserer Tieto Connect-plattformen for at nordiske virksomheter skal kunne utnytte mulighetene ved industrielt internet

For å sette nordiske bedrifter bedre i stand til å utnytte forretningsmulighetene til industrielt internett har Tieto lansert plattformen Tieto Connect, som er basert på IoT-plattformen til et spin-off-selskap fra Nokia, Cumulocity.

Tieto Connect er en plattform som bedriftene kan bruke til å samle, lagre og behandle data – og sette fart i den industrielle internett-revolusjonen. Ved hjelp av den nye skybaserte plattformen kan bedriftene lage sine egne applikasjoner for tingenes internett i løpet av minutter, ved å levere, lagre og visualisere data fra sensorer og enheter.

- Det er gledelig at Tietos oppstartsselskap for industrielt internett har levert sine første kundeprosjekter. Industrielt internett skyter fart i Norden og andre steder, og stadig flere bedrifter begynner å utnytte mulighetene i det, sier Taneli Tikka, sjef for oppstartsselskapet for industrielt internett i Tieto.

For å gjøre det lettere for bedriftene å få fullt utbytte av dataene, leveres Tieto Connect-plattformen med et sett analyseverktøy.

- Analyseverktøyet gir bedriftene mulighet til å utforske og visualisere dataene, og ta i bruk maskinlæring og avanserte algoritmer. På denne måten gjøres data om til informasjon som effektiviserer forretningsprosesser og åpner helt nye forretningsmuligheter for kundene våre, forklarer Jukka Kuusinen, daglig leder for oppstartsselskapet for industrielt internett i Tieto.

- Vi ser er sterkt marked for plattformen i alle bransjene som Tieto betjener, særlig i produksjon, der bedriftene har nytte av bedre kommunikasjon med maskinene, fortsetter Kuusinen.

Økosystem med ledende nyskapere
Satsingen på industrielt internett fungerer som et oppstartsselskap i Tieto. Tieto samarbeider aktivt med markedsledende løsningsleverandører og ser etter oppstartsselskaper for å skape et fleksibelt, globalt økosystem for industrielt internett.

- Tietos oppstartsselskap for industrielt internett prøver å oppnå en balanse mellom egen teknologi og teknologien som er utviklet av våre globale partnere. Tietos partner i dette prosjektet har vært Cumulocity, legger Kuusinen til.

Cumulocity, et selskap som er utskilt fra Nokia, er den ledende globale leverandøren av plattformen for tingenes internett siden 2010, med hovedkontor i Düsseldorf i Tyskland.

- Vi er glade for å bli valgt av Tieto som strategisk partner. Med Tieto Connect, basert på Cumulocity og analyseverktøyet, kan bedriftskunder iverksette sin strategi for smarte produkter og smarte tjenester vesentlig raskere og med minimal risiko, påpeker Jari Salminen, administrerende direktør i Cumulocity.

Tieto bygger aktivt et økosystem med ledende nyskapere. Selskapet har tidligere kunngjort samarbeid med bl.a. verdens ledende IT-selskap, Cisco, og HSB Living Lab, i et nyskapende prosjekt for forskning på IT-løsninger for fremtidens livsstil.

Bildevedlegg: Taneli Tikka

Videovedlegg:

Taneli Tikka fra Tieto forklarer om industrielt internett
https://www.youtube.com/watch?v=CC_3aJMUx5s

Den nye plattformpartneren for Tietos industrielle internett - Cumulocity
https://www.youtube.com/watch?v=sybuiOCDSGY

For mer informasjon:

Taneli Tikka, sjef for industrielt internett, Tieto:
tel: +358 40 7719 828, e-mail: taneli.tikka[at]tieto.com

Jukka Kuusinen, daglig leder, industrielt internett, Tieto
tel: +358 40 676 5617, e-mail: jukka.kuusinen[at]tieto.com

Jari Salminen, administrerende direktør, salg og strategiske partnere, Cumulocity
tel: +358 44 012 7575, e-post: jari.salminen[at]cumulocity.com

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning ønsker Tieto å inspirere og utfordre våre kunder til å finne nye måter å utvikle sin virksomhet på. Basert på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse.

Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland, og sysselsetter over 13 000 eksperter i mer enn 20 land. Omsetningen er på om lag 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på Nasdaq i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Tags:

Abonner