Tieto legger inn anbefalt bud på Avega, et børsnotert konsulentselskap med hovedkontor i Sverige

Denne pressemeldingen, som helhet eller deler av den, skal ikke publiseres eller distribueres, direkte eller indirekte, i Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Sør Afrika eller USA, eller enhver jurisdiksjon der distribusjon eller utsendelse vil være ulovlig eller kreve registrering eller annet tiltak utover hva som kreves av svensk lov.

Tieto Group, gjennom Tieto Sweden AB, kunngjør et anbefalt og offentlig kontanttilbud for samtlige aksjer i Avega Group AB, et konsulentselskap som er notert på Nasdaq Stockholm. Oppkjøpet skal akselerere Tietos vekstområder og styrke posisjonen på det svenske konsulentmarkedet. Avega er tiltenkt en betydelig rolle for å drive Tietos agenda for virksomhetsfornyelse for kunder i Sverige. Avega har ca 350 medarbeidere og nådde en omsetning SEK 428 millioner i 2016.

Avegas omfattende konsulenterfaring, attraktive kundebase og kompetanse innen digital transformasjon skal tilføre betydelig merverdi på det konsulentdrevne svenske markedet. I tillegg vil transaksjonen akselerere Tietos vekstområder, inkludert Customer Experience Management, som er et av de raskest voksende områdene innen IT-tjenester. Dermed vil oppkjøpet kunne styrke Tietos brede programvare- og tjenesteportefølje og støtte målet om å bli den foretrukne rådgivnings- og moderniseringspartneren i Sverige.

- Vi ser frem til å invitere Avegas medarbeidere til Tieto og sammen videreutvikle konsulentvirksomheten i Sverige og i Norden for øvrig. Oppkjøpet vil gjøre det mulig for oss å gi kundene et omfattende tilbud innen rådgivning, programvareløsninger og driftstjenester. Dette er et logisk neste skritt i vår strategi om å bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse, sier Kimmo Alkio, konsernsjef i Tieto.

Det svenske konsulentmarkedet forventes å vokse med 5-8 prosent årlig de kommende årene, og Tieto og Avega sammen forventes å drive vekst innen segmentet på samme nivå, det vil si noe høyere enn IT-tjenestemarkedet i Sverige som helhet.

Avega er notert på Nasdaq Stockholm. Av selskapets omsetning utgjør varehandel 30 prosent og industri 21 prosent, mens kunder i finans, telekom, publisering og logistikksektoren utgjør det resterende. Selskapets vekst og lønnsomhet bidrar til Tietos ambisjoner. I januar-juni 2017 oppnådde selskapet en inntektsvekst på 9 prosent og driftsmargin (EBIT) på 10,7 prosent. I 2016 var driftsmarginen (EBIT) 8,9 prosent.

Transaksjonen forventes ferdigstilt innen utgangen av 2017. Tietos intensjon er at Avega vil danne kjernen og inngå i Tietos konsulentenhet. Tilbudet er blant annet betinget av godkjenning fra det svenske konkurransetilsynet. Detaljene i tilbudet er publisert på www.tieto.com/Avega 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Knut Ekern, Head of Marketing and Communications
Tel +47 93 00 26 00, knut.ekern[at]tieto.com 

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. www.tieto.no

DISCLAIMER
Denne pressemeldingen er for generell informasjon og utgjør ikke eller inngår ikke i noe tilbud om kjøp eller en invitasjon til å selge verdipapirer. Tieto Oyj har ikke utarbeidet eller vil utarbeide noe slikt tilbud, henvendelse eller invitasjon. Investorer kan akseptere det offentlige tilbudet for verdipapirer kun basert på informasjon i offentlige tilbudsdokumenter, når disse er tilgjengelige. 

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner

Multimedia

Multimedia