Tieto leverer nytt annonsesystem til Jysk Fynske Medier

Jysk Fynske Medier, Danmarks nest største privateide mediehus, har valgt Tieto som leverandør for innføring av et felles annonsesystem i hele konsernet. Avtalen omfatter implementering, brukerstøtte og vedlikehold av systemet, og løper i første omgang i tre år. 

Nystiftede Jysk Fynske Medier ønsket å konsolidere annonsebestillingssystemet til et komplett system som brukes av alle enheter i konsernet. De ønsket en moderne løsning som kunne takle behovene til mediehusets ulike medier. Valget falt på Tieto og produktet Cross-advertising, som best oppfyller selskapets nåværende og fremtidige krav.

- Utviklingen i mediebransjen går i rasende fart og krever fleksible løsninger. Gjennom innføringen av Cross-advertising i hele konsernet forenkles systembehandlingen og vi kan effektivisere annonseprosessene våre. Slik sparer vi både tid og penger, sier Henrik Damgaard-Hansen, salgsdirektør i Jysk Fynske Medier.

Cross-advertising er et flerkanalssystem med moderne grensesnitt som forenkler integrasjonen med andre systemer. En effektiv salgsprosess gjør det mulig for brukerne å arbeide integrert med salgsstøtte, bestillinger, fakturering og annonseproduksjon.

Løsningen utvikles kontinuerlig i samarbeid med ledende mediebedrifter og er spesielt tilpasset det nordiske markedet, der Tieto i dag er leverandør til drøyt 300 blader og aviser.

- Vi er veldig glade for tilliten Jysk Fynske Medier viser oss som leverandør av nytt annonsesystem. Selskapet ligger i forkant når det gjelder effektivt annonsesalg. Den nye avtalen er et bevis på at Tietos satsning på annonseløsninger for mediebedrifter gir resultater, sier Jens Holmström, salgsdirektør for forretningsområdet Media i Tieto.

For mer informasjon, kontakt:

Jens Holmström, salgsdirektør, Media, Tieto Sweden
tlf.: +46 10 481 21 27, e-post: jens.holmstrom[at]tieto.com

Henrik Damgard, salgsdirektør, Jysk Fynske Medier
tlf.: +45 25 21 49 58, hdh[at]jfmedier.dk
 

Jysk Fynske Medier ble opprettet 1. januar 2015 som en fusjon mellom Jyske Medier, Fynske Medier og Syddanske Medier. 1. januar 2016 ble Midtjyske Medier en del av familien, og i dag er vi Danmarks nest største mediekonsern, med 13 dagsaviser, 64 ukeaviser, 5 radiostasjoner og en lang rekke nyhetsnettsteder og andre digitale merkevarer. I tillegg omfatter konsernet også ulike firmaer av typen som fremmer kommunikasjon mennesker imellom. Trykkerier og trykkeriformidlere, distributører, app-utviklere, filmbedrifter, webbyrå og reklamebyrå.

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning ønsker Tieto å inspirere og utfordre våre kunder til å finne nye måter å utvikle sin virksomhet på. Basert på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse.

Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland, og sysselsetter over 13 000 eksperter i nærmere 20 land. Omsetningen er på om lag 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på Nasdaq i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner