Tieto leverer rekordresultater og fortsatt vekst i kjernevirksomheten

Som følge av fornyelse og innovasjon i forretningsvirksomheten leverer Tieto en resultatmargin på 12 prosent i fjerde kvartal 2015, samt høyere vekst på kjerneområdene enn veksten i  IT-tjenestemarkedet for øvrig. Konsernet nådde en organisk vekst på 3 prosent innen IT-tjenester, mens Tieto Norge leverte en organisk vekst i lokal valuta på 8 prosent for kvartalet. Inkludert det oppkjøpte selskapet Software Innovation blir lokal vekst i Norge på over 50 prosent i kvartalet. Det er spesielt offentlig sektor, energi og bank- og forsikringsrelaterte tjenester som skiller seg ut i positiv retning for Tieto Norge.

- Vi er veldig stolte over å ta en aktiv rolle i digitaliseringsutviklingen av Norge, i en tid da flere sektorer befinner seg i revolusjonerende endringer. I løpet av året har flere av våre nordiske kunder lagt inn et høyere gir, med flere store avtaler innen offentlig sektor og strategiske partnerskap som skaper nye løsninger og driver digitalisering i samtlige nordiske land, sier Christian Schøyen, country manager for Tieto Norge.

Tietos driftsresultat, eksklusive ekstraordinære poster, økte fra €44,4 millioner til €51,4 millioner for kvartalet og fra €150,2 millioner til €150,8 millioner for året. Økningen skyldes en kombinasjon av forbedret IT-tjenestedrift og positiv utvikling for de sektorspesifikke løsningene, som også omfatter offentlig sektor.

- Året ble avsluttet med et veldig sterkt fjerde kvartal, både når det gjelder omsetning og lønnsomhet. Jeg er veldig tilfreds med at vi leverer solide tall innen alle våre virksomhetsområder, noe som beviser vår gode konkurranseevne i samtlige sektorer. Våre bransjespesifikke programvareløsninger opplevde sterk vekst, akselerert av oppkjøpet av Software Innovation. Samtidig bidrar automatiserings- og industrialiseringsløsningene til at vi blir enda mer slagkraftige som totaltilbyder av IT-tjenester, sier Kimmo Alkio, CEO i Tieto.

I løpet av sommeren kjøpte Tieto det norske selskapet Software Innovation, et ledende selskap innen dokument- og saksbehandlingsløsninger i Norden. I tillegg ble det gjennomført oppkjøp av Smilehouse og Imano, noe som har tilført Tieto økt styrke og kompetanse innen digitale kundeopplevlelser og  sektorkompetanse innen papir- og skogindustrien.

Interne start-ups som fremmer innovasjon og vekst
På slutten av 2015 lanserte selskapet en ny, intern startup innen IT-sikkerhet, Tieto Security Services, som vil være en av selskapets målrettede vekstområder i fremtiden med tett kobling mot konsernets skytjenester. Skytjenestene fortsetter å spille en viktig rolle i kundenes digitaliseringsreise og omsetningen for Tietos skytjenester økte med 65 prosent i løpet av året.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Christian Schøyen, Country Manager, Tieto Norway,
Tel +47 481 68 989,
christian.schoyen@tieto.com

Knut Ekern, Head of Marketing and Communications
Tel +47 93 00 26 00,
knut.ekern@tieto.com

Les hele kvartalsrapporten for Q4 2015 på http://www.tieto.com/investors  

Tieto er den største totalleverandøren av IT-tjenester i Norden. Vi leverer også globale produktutviklingstjenester for selskaper innen kommunikasjon og innebygde tjenester. Med solid bransjekunnskap, teknologisk vidsyn og nyskapende tilnærming ønsker Tieto å inspirere og oppmuntre kundene sine til å finne nye måter å styrke virksomheten på.

Tieto har en sterke røtter i Norden og kombinerer sin globale virksomhet med lokal tilstedeværelse. Selskapet har hovedkontor i Helsinki, Finland, og mer enn 13 000 eksperter i over 20 land. Omsetningen er på rundt € 1,5 milliarder. Tietos aksjer omsettes på NASDAQ-indeksen i Helsinki og Stockholm. www.tieto.com

Tags:

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner