Tieto leverer spare- og fondsløsninger til Skandiabanken i Norge

Skandiabanken ASA har inngått en femårig avtale om levering av utvalgte spare- og fondsløsninger fra Tieto. De oppdaterte spare- og fondsløsningene er nye, viktige steg for Skandiabanken som selvstendig norsk bank etter at banken ble notert på Oslo Børs i november 2015. Systemene skal sikre fremtidsrettede spare- og fondsprodukter for kundene og samtidig sikre effektiv og stabil drift for banken.

– Vi er veldig glade for å kunne støtte Skandiabanken i deres videre vekst i det norske markedet. Det er en svært fremgangsrik norsk bank med en usedvanlig tett relasjon til sine kunder og høye krav til kvalitet og leveransesikkerhet. Derfor ser vi frem til å rulle ut enda bedre løsninger som skal komme kundene til gode, sier Christian Schøyen, country manager i Tieto Norge.

Skandiabanken er en ren nettbank for privatkunder og skal tilby enkle og brukervennlige løsninger. Skandiabanken startet i april 2000 som den første rene nettbanken i Norge.

– Vi søker kontinuerlig etter bedre og mer effektive løsninger slik at vi kan tilby enklere og bedre banktjenester til konkurransedyktige vilkår. Fremtidsrettede, solide og sikre IT-løsninger blir en stadig viktigere del av bankdriften, og vi er derfor glade for å oppgradere spare- og fondsløsningene. Dermed kan vi fortsette i rollen som den ledende utfordreren til de tradisjonelle bankene, sier Magnar Øyhovden, leder for Skandiabanken ASA.

Tieto tilbyr spesialiserte produkter og tjenester innen finanssektoren og er ledende innen verdipapirområdet i Norden. Løsningene er utviklet for å sikre stabile og fremtidsrettede løsninger som tilfredsstiller gjeldende rett, forskrifter og krav til transparens. Tietos løsninger vil bidra til å redusere kompleksitet, kostnader og tid til markedet og støtte Skandiabanken i fremtidig vekst som en selvstendig enhet i det norske fond- og verdipapirmarkedet. I tillegg inneholder avtalen opsjoner for en løsning for pensjonsprodukter og leveranser innen business process outsourcing.

Kontakt oss hvis du vil ha mer informasjon:

Magnar Øyhovden, Leder i Skandiabanken ASA
tel: +47 959 40 038, magnar.oyhovden[at]skandiabanken.no

Christian Schøyen, Country Manager, Tieto Norway,
tel +47 481 68 989,
christian.schoyen[at]tieto.com

Christian Segersven, Vice President, Financial Services, Tieto 
tel: + 35 850 311 2486, christian.segersven[at]tieto.com

Om Skandiabanken
I april 2000 ble Skandiabanken lansert som den første rene nettbanken i Norge. I dag tilbyr banken et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner og husstander i Norge innen betalings- og korttjenester, innskuddsbasert sparing, investeringsprodukter, langsiktige og kortsiktige lån. Banken har ingen filialer, og alle produkter og tjenester tilbys direkte på den digitale plattformen, som er tilgjengelig på et bredt spekter av brukerenheter. Ved utgangen av 2015 hadde Skandiabanken 380 731 kunder med en aktiv konto og totale verdier på NOK 65,6 milliarder. www.skandiabanken.no

Om Tieto
Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning ønsker Tieto å inspirere og utfordre våre kunder til å finne nye måter å utvikle sin virksomhet på. Basert på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse.

Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland, og sysselsetter over 13 000 eksperter i nærmere 20 land. Omsetningen er på om lag 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på Nasdaq i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner