Tieto med solid lønnsomhet i tredje kvartal – sterk  vekst i Norge

Tieto økte omsetningen innen IT-tjenester med 3 prosent i tredje kvartal 2016. I Norge var veksten på 24 prosent i kvartalet, støttet av oppkjøp og med fortsatt vekst innen programvare- og bransjespesifikke løsninger. Samtidig investerer konsernet for å styrke fremtidig vekst og økt konkurransekraft. Driftsresultatet (EBIT), eksklusive ekstraordinære poster, ble 35,4 (38,6) millioner euro i kvartalet. Dette kommer frem i kvartalsrapporten som er publisert av Tieto tirsdag 25 oktober 2016.  

- Vi avsluttet kvartalet med sterk ordreinngang og god lønnsomhet, selv om veksten var beskjeden. Viktige avtaler og oppkjøp ble gjennomført i kvartalet, noe som viser at vi styrker vår konkurranseevne og fremtidige vekstambisjoner. Sammen med solide investeringer, innovasjonspartnerskap med kunder og vår kontinuerlige produktivitetsforbedring , danner dette et sterkt fundament for fremtiden i tråd med den nye strategien, sier Kimmo Alkio, CEO i Tieto.

Med sin nye strategi for årene 2016-2020, som ble lansert i vår, investerer Tieto i innovasjon og vekst, og har til hensikt å øke sin markedsandel i Skandinavia, spesielt i Norge og Sverige. I Norge opplever selskapet god vekst for sektorspesifikke løsninger innen offentlig sektor, helse og velferd.

Tietos vekstområder og interne startups for digitale kundeopplevelser (Customer Experience Management, CEM), og IT-sikkerhet (Security Services) viste en vekst på drøye 40 og 18 prosent i kvartalet, mens skytjenester økte med 29 prosent. De nye vekstområdene økte samlet med 20 prosent i kvartalet.

- Vi er i en veldig spennende vekstfase med investeringer i nye forretningsmuligheter i både offentlig og privat sektor. Den nylig inngåtte avtale med Lyse hvor vi skal levere skybaserte løsninger, infrastrukturdrift og datasentertjenster til konsernet er spesielt interessant. Positiv utvikling, kombinert med sterk ordreinngang i viktige vekstområder gir oss en sterk posisjon for fremtiden, sier Christian Schøyen, country manager for Tieto Norge.

Inngår strategisk samarbeid med Lyse

Energi- og teknologikonsernet Lyse valgte Tieto som en av sine leverandører til å levere skybaserte løsninger, infrastrukturdrift og datasentertjenester til konsernet. Avtalen innebærer at Tieto overtar driften av en rekke systemer og ytterligere styrker sin satsing i Rogalandsregionen. Avtalen innebærer også et betydelig FoU- og innovasjonssamarbeid innenfor en rekke relevante områder.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Christian Schøyen, Country Manager, Tieto Norway,
Tel +47 481 68 989,
christian.schoyen[at]tieto.com 

Knut Ekern, Head of Marketing and Communications
Tel +47 93 00 26 00,
knut.ekern[at]tieto.com 

Les hele kvartalsrapporten for Q3 2016 på http://www.tieto.com/investors  

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. 

Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland, og sysselsetter over 13 000 eksperter i nærmere 20 land. Omsetningen er på om lag 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på Nasdaq i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no 

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner