Tieto med solid lønnsomhetsvekst i tredje kvartal

Tieto økte omsetningen innen IT-tjenester med 4 prosent i tredje kvartal 2017. I Norge oppnådde selskapet fortsatt vekst innen programvare- og bransjespesifikke løsninger. Dette kommer frem i kvartalsrapporten som er publisert av Tieto tirsdag 24. oktober 2017.

Justert driftsresultatet (EBIT), eksklusive ekstraordinære poster, ble 41,2 (35,4) millioner euro i kvartalet, tilsvarende 11,6 prosent (10,4 prosent).

- Den positive utviklingen på alle forretningsområder viser at vår vekstsstrategi gir resultater og en klar merverdi til kunder, noe som også reflekteres i økt kundetilfredshet generelt blant våre kunder. Våre bransjespesifikke løsninger er et tydelig konkurransefortrinn, og Tieto fortsetter investeringer i nye programvaredrevne forretningsmuligheter på ulike områder. Det er også gledelig å se den sterke veksten vi oppnår på våre vekstområder som digitale kundeopplevelser, sier Kimmo Alkio, konsernsjef i Tieto.

Med sin strategi for årene 2016-2020, som ble lansert i 2016, investerer Tieto i innovasjon og vekst, og har til hensikt å øke sin markedsandel i Skandinavia, spesielt i Norge og Sverige. I Norge opplever selskapet god vekst for sektorspesifikke løsninger innen finansiell sektor, offentlig sektor, helse og velferd.

Tietos vekstområder og interne startups for digitale kundeopplevelser (Customer Experience Management, CEM), og IT-sikkerhet (Security Services) viste en vekst på henholdsvis 30 og 24 prosent i årets ni første måneder.

- Vi har styrket vår posisjon på flere viktige områder i det norske markedet. Det er en sterk digitaliseringstrend i alle bransjer hvor vår rådgivningskompetanse og bransjespesifikke løsninger spiller en viktig rolle. Samtidig er IT-sikkerhet en svært relevant utfordring som står høyt på mange kunders agenda, og her ser vi også en positiv utvikling for våre tjenester, sier Christian Schøyen, country manager for Tieto Norge.

For ytterligere å forsterke posisjonen som kundenes førstevalg innen virksomhetsfornyelse meldte Tieto den 23. oktober at selskapet har fremsatt et anbefalt bud på det svenske konsulentselskapet Avega Group AB. Avega har ca 350 medarbeidere og nådde en omsetning SEK 428 millioner i 2016.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Christian Schøyen, Country Manager, Tieto Norway
Tel +47 481 68 989, christian.schoyen@tieto.com 

Knut Ekern, Head of Marketing and Communications
Tel +47 93 00 26 00,
knut.ekern@tieto.com 

Les hele kvartalsrapporten for Q3 2017 på http://www.tieto.com/investors 

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. 

Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland, og sysselsetter over 13 000 eksperter i nærmere 20 land. Omsetningen er på om lag 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på Nasdaq i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no 

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner