Tieto med solide resultater i fjerde kvartal 2016

Tieto økte omsetningen innen IT-tjenester med 3 prosent i fjerde kvartal 2016. I Norge var veksten på 5 prosent i kvartalet, støttet av fortsatt vekst innen programvare- og bransjespesifikke løsninger og solid vekst innen driftstjenester. Justert driftsresultatet ble 49,5 (51,4) millioner euro i kvartalet, med en resultatmargin på over 12 prosent. Dette fremkommer i kvartalsrapporten som er publisert av Tieto torsdag 2. februar 2017.  

- Vi avsluttet året med økt vekst, god lønnsomhet og sterk ordreinngang i kvartalet. Dette gjelder også for hele året 2016, hvor veksten innen IT-tjenester ble 4 prosent. Den stadig raskere digitaliseringstakten setter nye krav til kompetanse og kunnskap hos våre medarbeidere, derfor har vi nylig lansert et initiativ kalt "Learning as a lifestyle" som skal fremme kontinuerlig læring blant våre medarbeidere. Denne satsingen støtter våre investeringer i vekstområder som programvare, datadrevet virksomhet, kunstig intelligens (AI) og våre interne startups, sier Kimmo Alkio, CEO i Tieto.

Med konsernets oppdaterte strategi for årene 2016-2020, som ble lansert i mars 2016, investerer Tieto i innovasjon og vekst, og har til hensikt å øke sin markedsandel i Norden, spesielt i Sverige og Norge. Tieto lanserte i fjerde kvartal OneCloud, en ny løsning som gjør det mulig for virksomheter å samle alle skytjenester, både private og offentlige, i én felles plattform. Så langt har to norske virksomheter, Lyse og Digitale Gardermoen (DGI), inngått avtaler om OneCloud som leveranseplattform. Disse avtalene har en ramme på tilsammen ca 500 MNOK.

- Avtalene med Lyse og DGI er utrolig interessante, ikke minst fordi dette er oppdragsgivere som setter høye krav til nytenkning, dedikasjon og levarensekvalitet fra oss. Vi gleder oss til å skape verdier for både innbyggere og brukere, basert på investeringer vi foretar i OneCloud. Fjoråret var et svært viktig år for Tieto, hvor vi har gjort store fremskritt i etableringen av nye forretningsområder og fornyelse av vår virksomhet i samsvar med den nye strategien, sier Christian Schøyen, country manager for Tieto Norge.

Tietos vekstområder og interne startups i digitale kundeopplevelser (Customer Experience Management, CEM), og IT-sikkerhet (Security Services) viste en vekst på 34 og 20 prosent for kvartalet på konsernnivå, mens skytjenester økte med 23 prosent. I 2016 (netto) rekrutterte Tieto 800 nye medarbeidere globalt, inkludert ca 50 i Norge.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Christian Schøyen, Country Manager, Tieto Norway, tel +47 481 68 989, christian.schoyen@tieto.com 
Knut Ekern, Head of Marketing and Communications, Tel +47 93 00 26 00, knut.ekern@tieto.com 

Les hele kvartalsrapporten for Q4 2016 på http://www.tieto.com/investors  

Tieto er den største totalleverandøren av IT-tjenester i Norden. Vi leverer også globale produktutviklingstjenester for selskaper innen kommunikasjon og innebygde tjenester. Med solid bransjekunnskap, teknologisk vidsyn og nyskapende tilnærming ønsker Tieto å inspirere og oppmuntre kundene sine til å finne nye måter å styrke virksomheten på. 

Tieto har en sterke røtter i Norden og kombinerer sin globale virksomhet med lokal tilstedeværelse. Selskapet har hovedkontor i Helsinki, Finland, og mer enn 13 000 eksperter i over 20 land. Omsetningen er på rundt € 1,5 milliarder. Tietos aksjer omsettes på NASDAQ-indeksen i Helsinki og Stockholm. www.tieto.com 

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner