• news.cision.com/
  • Tieto/
  • Tieto med solide resultater i fjerde kvartal 2017, 7 prosent vekst i Norge i 2017

Tieto med solide resultater i fjerde kvartal 2017, 7 prosent vekst i Norge i 2017

Report this content

Tieto økte omsetningen innen IT-tjenester med 3 prosent for året og 2 prosent i fjerde kvartal 2017. I Norge var veksten på 7 prosent for året, støttet av fortsatt vekst innen driftstjenester, programvare- og bransjespesifikke løsninger. Driftsresultatet (EBIT), eksklusive ekstraordinære poster, ble 161,5 (152,2) millioner euro for 2017, med en resultatmargin på 10,5 prosent. Dette fremkommer i kvartalsrapporten som er publisert av Tieto tirsdag 6 februar 2018. 

- Vi er glade for å ha avsluttet året med solid utvikling, spesielt innen offentlig sektor, helse og veldferd og våre produktutviklingstjenester, som viste sterkest vekst i kvartalet. Som helhet har 2017 vært et godt år for Tieto, med god lønnsomhet, sterk kontantstrøm og høyere vekst enn markedet som helhet. Tieto driver aktiv innovasjon, spesielt relatert til  datakrevende tjenester og teknologier, inkludert kunstig intelligens, for å akselerere veksten på tvers av markeder og kundesegmenter. Våre initiativer for å drive innovasjon har også medført at Tieto blir kåret til et av verdens topp 100 teknologivirksomheter av Thomson Reuters, som en av kun tre nordiske selskaper, sier Kimmo Alkio, CEO i Tieto.

Med sin strategi for årene 2016-2020 investerer Tieto i innovasjon og vekst og har til hensikt å øke sin markedsandel i Norden, spesielt i Norge og Sverige. I løpet av 2017 har Tieto introdusert flere nye tjenester og satsingsområder i Norge, blant annet innen oppvekst og bruk av kunstig intelligens innen ulike segmenter og sektorer. I Sverige har Tietos konsulenttjenester vært en drivkraft for vekst i løpet av året, og selskapet har ambisjoner om å vokse dette ytterligere i Norden fremover.

- Tieto bidrar aktivt med innovasjon og med å skape et smartere samfunn, og vi har flere nordiske initiativ som vi gleder oss til å introdusere i Norge det kommende året. Satsingen på datakrevende tjenester og teknologier, spesielt innen bruk av kunstig intelligens, skal øke kundenytten og øke veksten på tvers av markeder og kundesegmenter. Vi gleder oss til å skape verdier for både innbyggere og brukere i året som kommer, sier Christian Schøyen, country manager for Tieto Norge.

Tietos vekstområder og interne startups innen digitale kundeopplevelser (Customer Experience Management, CEM), og IT-sikkerhet (Security Services) viste en vekst på 26  og 19 prosent for kvartalet på konsernnivå.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Christian Schøyen, Country Manager, Tieto Norway, tel +47 481 68 989, christian.schoyen@tieto.com 

Knut Ekern, Head of Marketing and Communications, Tel +47 93 00 26 00, knut.ekern@tieto.com 

Les hele kvartalsrapporten for Q4 2017 på http://www.tieto.com/investors  

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. www.tieto.com