Tieto med sterk vekst i andre kvartal 2018

Den nordiske IT-selskapet Tieto økte omsetningen i lokal valuta med åtte prosent i andre kvartal 2018. I Norge oppnådde selskapet en vekst på 6 prosent innen finansiell sektor. Den sterke veksten fremkommer i Tietos kvartalsrapport publisert fredag 20. juli 2018.

Tietos driftsresultat (EBIT), eksklusive ekstraordinære poster, ble 34,8 (35,5) millioner euro for kvartalet. Resultatmarginen endte på 8,6 prosent.

- Vi er tilfreds med å levere sterk vekst i andre kvartal. Organisk vokser alle tjenesteområder raskere enn markedet – med en stadig bredere portefølje som leverer bærekraftig vekst. Driftsresultatet var på samme nivå som i fjor, og vi investerer i industrispesifikke løsninger for å forsterke vår vekstagenda og for å sikre vår posisjon som kundenes førstevalg for forretningsfornyelse, sier Kimmo Alkio, CEO i Tieto. 

Sentralt i selskapets strategi for 2016 til 2020 er økt satsing på innovasjon og vekst. Selskapet har til hensikt å øke sin markedsandel i Skandinavia, spesielt i Sverige og Norge. Selskapet gjennomgår for tiden en fornyelse av teknologi og forretningsmodell i flere bransjer og segmenter. Målet er å utnytte de langsiktige vekstmulighetene ved å introdusere de nyeste skybaserte teknologiene, åpne økosystemer og API-er, samt nye forretningsmodeller. 

- Tieto opplevde et godt kvartal med god vekst for alle forretningsområder. Høydepunktene i andre kvartal inkluderer flere nye, viktige kontrakter i våre kjernemarkeder hvor vi aktivt bidrar til digitaliseringen av det nordiske samfunnet. Vi deltar i flere spennende initiativ som benytter data på en smart måte for å øke livskvalitet og trivsel, deriblant gjennom personaliserte helsetjenester og digitale innbyggertjenester. Kombinasjonen av teknologibasert innovasjon, sosiale bidrag og co-innovasjon med våre kunder vil drive større verdi for samfunnet og våre kunder, sier Christian Schøyen, Country Manager i Tieto Norge.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Christian Schøyen, Country Manager, Tieto Norway, 
Tel +47 481 68 989, christian.schoyen@tieto.com 

Knut Ekern, Head of Marketing and Communications, 
Tel +47 93 00 26 00, knut.ekern@tieto.com

Les hele kvartalsrapporten for Q2 2018 på http://www.tieto.com/investors  

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. www.tieto.com 

Tags:

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner

Multimedia

Multimedia