Tieto moderniserer det svenske Vetenskapsrådet med skybaserte tjenster

Det svenske Vetenskapsrådet, en statlig myndighet som fremmer forskning, har valgt Tieto som leverandør av skybaserte driftstjenester og IT-løsninger. Avtalen innebærer at Tieto skal levere standardiserte driftstjenester som skal hjelpe Vetenskapsrådet til å strømlinjeforme sin bruk av IT for hele virksomheten. Avtalen skal resultere i økt fleksibilitet, bedre skalerbarhet og økt kontroll på IT-kostnadene. Avtalen har en varighet på fire år og en verdi på 20 millioner kroner.

-  Vi har valgt å outsource vår IT-drift ytterligere og mener at vi møter fremtiden med moderne og sikre løsninger. Tieto tilbyr en portefølje og leveransemodell som hjelper oss å utvikle vår virksomhet kombinert med at prismodellen gir økt transparens og fleksibilitet, sier Torulf Lind i svenske Vetenskapsrådet.

Tieto har hatt et samarbeid med Vetenskapsrådet siden 2007 og den nye avtalen sikrer en sterkere relasjon med Tieto som tjenesteleverandør. Tietos moderne løsninger gir økt driftsstabilitet basert på en bred IT-portefølje som sømløst kan tilpasses for å møte virksomhetens fremtidige behov.

Tieto får også totalansvaret for servicedesken både on-site og fra ett av datasentrene i Sverige, noe som vil bidra til maksimal driftsstabilitet.

-  Vi er meget fornøyde med å ha blitt valgt som totalleverandør til Vetenskapsrådet i Sverige, og er glad for at svenske myndigheter ser en rekke fordeler med våre tjenester og løsninger. Ved å ta i bruk skybaserte tjenester kan Vetenskapsrådet kontrollere sine IT-kostnader ved å skalere opp og ned etter forbruk, samtidig som at stabiliteten opprettholdes, sier Torstein Harildstad, leder for offentlig sektor, Tieto Norway.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Torstein Harildstad, leder av Software Innovation og offentlig sektor i Tieto Norway
tel: 908 26 019, e-mail: torstein.harildstad[at]tieto.com

Torulf Lind, CIO Vetenskapsrådet
tel: 08-410 79510, e-mail: torulf.lind[at]vr.se

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning ønsker Tieto å inspirere og utfordre våre kunder til å finne nye måter å utvikle sin virksomhet på. Basert på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse.

Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland, og sysselsetter over 13 000 eksperter i nærmere 20 land. Omsetningen er på om lag 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på Nasdaq i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Vetenskapsrådet er en svensk offentlig myndighet under Utenriksdepartementet, som har en ledende rolle med å utvikle svensk forskning av høyeste vitenskapelige kvalitet. Ut over finansiering av forskning er Vetenskapsrådet rådgiver for regjeringen knyttet til forskningsrelaterte spørsmål og deltar aktivt i debatten for å skape forståelse for den lansiktige nytten av forskningen.  

Abonner