Tieto og ICA Banken inngår outsourcingavtale innen verdipapirhåndtering

Tieto har inngått en femårs outsourcingavtale med ICA Banken om drift, system og back office-tjenester for bankens verdipapirvirksomhet. Den nye totalløsningen håndterer hele prosessen, fra ordre til avvikling av verdipapirer.

Avtalen innebærer at Tieto får totalansvar for system, drift og forvaltning av ICA Bankens verdipapirhåndtering (Software as a Service) og back office- tjenester (Business Process Outsourcing).

– Vi er svært stolte over tilliten fra ICA Banken. Det faktum at vi tar totalansvar for bankens administrative tjenester, inkludert systemstøtte og prosesshåndtering, bekrefter vår rolle som en langsiktig partner for kundene våre innen bank- og finansmarkedet, sier Vahid Zohali, Vice President Banking, Tieto i Sverige.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Vahid Zohali, Vice President Banking, Tieto Sweden AB,
tel: +46 73 725 22 00,
vahid.zohali[at]tieto.com

Karina Johannesen, Sales Manager, Financial Services, Tieto Sweden AB,
tel: +46 70 605 13 24,
karina.johannesen[at]tieto.com

Om ICA Banken
ICA Banken startet opp i 2001, og er en del av ICA Gruppen. Hoveddelen av virksomheten ligger i Borås, og banken har drøyt 300 ansatte og hovedkontor i Stockholm, Solna.
Banken har cirka 3,6 millioner kunder i kundebasen, hvorav omtrent 660 000 benytter seg av banktjenestene.
Nærmere 600 000 kunder har ICA Bankens bankkort.

Om Tieto
Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning ønsker Tieto å inspirere og utfordre våre kunder til å finne nye måter å utvikle sin virksomhet på. Basert på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse.

Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland, og sysselsetter over 13 000 eksperter i mer enn 20 land. Omsetningen er på om lag 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på Nasdaq i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no