Tieto og Malmø by digitaliserer pleie- og omsorgsvirksomheten

Malmø by har, i samarbeid med Tieto, innført et nytt digitalt operativsystem for kommunens pleie- og omsorgsenheter. Systemet har som mål å forbedre omsorgen for innbyggerne gjennom å lette den administrative byrden for de ansatte, og legge til rette for fremtidig utveksling av informasjon mellom forskjellige omsorgsytere.

– De digitaliserte prosessene vil forenkle arbeidsrutinene betydelig for våre nærmere 8000 brukere og fører til et bedre tilbud for innbyggerne, sier Björn Sassler, prosjektleder for innføringen av systemet i Malmø by med over 300 000 innbyggere.

Det har tatt 15 måneder å innføre det nye virksomhetssystemet, Lifecare, noe som utgjør den første fasen av en femårig avtale verdt 18 millioner kroner.  Systemet inkluderer hele prosessen, fra behandling av dokumentasjon og planlegging til administrasjon av bosteder, tilbakerapportering om gjennomførte aktiviteter og arkivering.   I fremtiden vil systemet også være inngangsportalen til pleie- og omsorgsvirksomheten for alle brukere i kommunen.

– En svært omfattende oppgave har blitt gjennomført på kort tid.  Prosjekter av dette omfanget pleier vanligvis å ta minst to år, mens vi allerede er i gang etter ett drøyt år. Takket være en enorm arbeidsinnsats og et effektivt samarbeid med leverandøren har vi klart å  korte ned tidsrammen, sier Bertil Sjöström, som er enhetssjef ved Stadskontoret, Välfärdsavdelningen, Malmø by.

Pleie og omsorg utgjør nesten en tredjedel av Malmø bys virksomhet, og det er et av kommunens prioriterte utviklingsområder. Leveringsavtalen med Tieto gir kommunen muligheten til å avrope flere tjenester i løpet av avtaleperioden, som strekker seg frem til 2018, med opsjon på ytterligere fem år. Eksempler på funksjoner som kan avropes, er flere mobile løsninger og tjenester som gir kommunens innbyggere muligheten til økt selvbetjening via kommunens hjemmeside.

Den nye plattformen gir helt nye muligheter til Malmø by.  Systemet er nettbasert og inneholder applikasjoner som i fremtiden vil gjøre det mulig for de ansatte i hjemmetjenesten å dokumentere mobilt, direkte ute hos brukerne.  Man sparer tid, og dokumentasjonen blir sikrere, sier Jahn Sundin, som er forretningsansvarlig for pleie og omsorg i Tieto Sweden Healthcare & Welfare.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Jahn Sundin, forretningsansvarlig for pleie og omsorg i Tieto Sweden Healthcare & Welfare
Tlf: +46 70 611 70 04, jahn.sundin[at]tieto.com

Bertil Sjöström, enhetssjef, Malmø by
Tlf: +46 40 347 059, bertil.sjostrom[at]malmo.se

Björn Sassler, prosjektleder i Malmø by
Tlf: +46 70 368 96 80, bjorn.sassler[at]malmo.se

Malmø er Sveriges tredje største by – en global, ung by i vekst. Befolkningsveksten har vært jevn de siste 30 årene, og i dag bor det ca. 310 000 mennesker i byen. Halvparten av innbyggerne er under 35 år, og Malmø-boerne har sine røtter i over 170 land.

Malmø arbeider for å bli en bærekraftig by, både økonomisk, sosialt og økologisk.  Et av målene er at byens egen organisasjon skal være klimanøytral i 2020, og at hele Malmø innen 2030 skal benytte fornybar energi.  Det arbeider ca. 21 000 personer i Malmø bys forvaltning. Gjennom omtrent 400 forskjellige yrker møter de og gir daglig service til Malmøs innbyggere, bedrifter, foreninger og besøkende. Les mer på www.malmo.se

Tieto er det største IT-serviceselskapet i Norden og tilbyr tjenester i hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale utviklingstjenester innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Ved hjelp av bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning vil vi inspirere og utfordre kundene våre til å finne nye måter å utvikle forretningsvirksomheten på.

Tieto har sine røtter i en sterk nordisk arv og kombinerer global kapasitet med lokalt nærvær.  Hovedkontoret ligger i Helsingfors i Finland, og selskapet sysselsetter mer enn 13 000 eksperter i over 20 land. Omsetningen er ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsingfors og Stockholm. www.tieto.com

 

Tags:

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner