Tieto og Sparbanken Syd inngår outsourcingavtale for verdipapirhåndtering

Tieto har inngått en avtale med den svenske storbanken Sparbanken Syd for håndtering av bankens verdipapirvirksomhet. Avtalen gjelder for fem år og dekker IT-systemer, drift og backoffice-tjenester.  

De nye løsningene støtter hele prosessen, fra ordre til verdipapiroppgjør, og gjør Sparbanken Syd i stand til å levere fremtidsorienterte fonds- og verdipapirtilbud, samtidig som de sikrer kostnadseffektiv og sikker drift for kundene sine.  

Tieto tar totalansvar for systemene og driften av Sparbanken Syds verdipapiradministrasjon (Software as a Service) og backoffice-tjenester (Business Process Outsourcing).  

- Vi er svært komfortable med valget av Tieto, da de har dyptgående kunnskap og lang erfaring innen IT-sikkerhet for bedrifter, inkludert backoffice-tjenester. Med de nye løsningene kan vi fokusere på vår kjernevirksomhet innen verdipapirområdet, sier visepresident Hans Nelfelt, Sparbanken Syd.  

- Vi er svært stolte over at Sparbanken Syd valgte oss. Det faktum at vi tar fullt ansvar for bankens administrative tjenester, inkludert support og prosesstyring, bekrefter vår rolle som langsiktig partner for kunder som ønsker å fornye forretningen sin, sier Vahid Zohali, visepresident for banksektoren i Tieto.   


For mer informasjon kan du ta kontakt med:

 Vahid Zohali, visepresident for banksektoren, Tieto
tlf: +46 73 725 22 00, epost: vahid.zohali[at]tieto.com 

Hans Nelfelt, viseadministrerende direktør 
tlf: +46 411 82 21 55 epost hans.nelfelt[at]sparbankensyd.se  

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. 

Sparbanken Syd er Sveriges eldste sparebank, grunnlagt i 1827. Vi tilbyr et bredt utvalg banktjenester utformet for å gjøre dine private og forretningsmessige økonomiske disposisjoner enklere. Les mer på sparbankensyd.se  

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner