Tieto oppfordrer til bedre deling av erfaringer innen det nordiske helsemarkedet – innovasjon sentralt tema under norsk statsbesøk til Finland

Digitalisering og nordisk IKT-innovasjon innen helse- og velferdssektoren var sentrale temaer under det norske statsbesøket til Finland 6.–8. september. På et arrangement i byen Uleåborg, som er kjent for sine teknologiske økosystemer, adresserte Johan Höglund, Vice President for helse og velferd i Tieto, Nordens største IKT-leverandør på dette området, behovet for innovative tjenester for pasienter og helsepersonell i regionen.

Tieto, og selskapets helse- og velferdsløsninger, var i søkelyset under det norske statsbesøket i Finland. Det norske kongeparet og en delegasjon med representanter for norsk samfunns- og næringsliv besøkte også byen Uleåborg. Denne byen er kjent som hjemby for Nokia og hovedkontor for Tietos utviklingsavdeling innen Lifecare. Tieto sysselsetter nærmere 400 utviklingseksperter i Uleåborg, hvorav de fleste jobber med å utvikle innovative løsninger innen helse og velferd. Under et arrangement for kong Harald oppfordret Tietos Johan Höglund virksomheter til å finne nye måter til sammen å innovere i åpne økosystemer.

– Tieto er for mange kjent for sine helse- og velferdsløsninger, som vi har over 40 års erfaring med. Vårt synspunkt er at hovedutfordringen ikke er mangel på teknologi, men å finne effektive, fleksible og robuste løsninger som vil tilfredsstille de fremtidige behovene til både pasienter og helsepersonell, og skape like høy kvalitet på helse- og velferdstjenester hvor som helst og når som helst, på tvers av Norden, sier Höglund.

Tieto ser at partnerskap og åpne service-økosystemer er den beste løsningen for å skape bedre innbygger- og pasienttjenester. Selskapet leder flere pågående prosjekter hvor co-innovasjon i åpne økosystemer står sentralt. I Sverige leder Tieto for tiden et konsoritum med flere enn 10 partnere som skal digitalisere og forbedre kreftdiagnostikk i regionen Västra Götaland. Det unike prosjektet forventes å resultere i mer effektiv kreftdiagnostikk og vesentlig kortere ventetider (fra 45 dager til 5 dager).

– Innovative løsninger vil ikke bli levert av ett selskap alene. I fremtiden vil innovasjoner mest sannsynlig bli levert av partnerskap med løsninger og tjenester fra ulike leverandører i økosystemet, da dette gir økt fleksibilitet og nytte og kvalitet for kunder, pasienter og innbyggerne. Vi i Tieto ønsker å føre an inn i fremtiden med åpne grensesnitt og nye samarbeidsmodeller, avslutter Höglund.

Tieto fremmer aktivt co-innovasjon i åpne økosystemer og organiserer hackathons hvor helse- og velferdsutfordringer skal løses. Den siste hackathon ble arrangert i april sammen med byen Uleåborg og Uleåborg universitetssykehus som tilbyr deltakerne mulighet til å utvikle helsetjenester i åpne økosystem. Den neste blir arrangert i Stockholm i Sverige i slutten av november sammen med KTH Royal Institute of Technology og andre partnere.

Hvis du vil ha mer informasjon, kontakt

Johan Höglund, Vice President Healthcare and Welfare, Tieto
Tlf.: +46 70 756 5157, e-mail: johan.hoglund[at]tieto.com

Knut Ekern, Tieto Norge
Tlf.: +47 93 00 26 00, knut.ekern[at]tieto.com
 

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. www.tieto.com 

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner

Multimedia

Multimedia