Tieto Q2: Tilrettelegger for fremtidig vekst gjennom virksomhetsendring

Report this content

Implementeringen av strategien fortsetter som planlagt, med et sterkere fokus på det norske markedet, og overgangen til ny driftsmodell er også fullført. I Norge videreføres samarbeidet med Lyse, og departementene valgte Tieto som leverandør av deres nye og fremtidssikre sak- og arkivsystem. Videre annonserte Tieto og EVRY at de planlegger å gå sammen for å bli en ledende leverandør av digitale tjenester i Norden.

Tieto økte omsetningen i lokal valuta med 1 prosent i andre kvartal 2019. Justert driftsresultatet (EBIT) for konsernet, eksklusive ekstraordinære poster, ble 34,0 (36,2) millioner euro, tilsvarende 8,4 prosent (9,0 prosent). Kombinasjonen av valutasvingninger og et kvartal bestående av færre arbeidsdager, resulterte i at veksten ble påvirket med 2 prosent og driftsmarginen med 1 prosent. Tieto avslutter andre kvartal med en betydelig ordrereserve på 1,8 milliarder euro.

I Norge var veksten på nærmere 4 prosent i andre kvartal.

- Tietos andre kvartal inneholdt store endringer. Vi implementerte ny driftsmodell og annonserte fusjonen med EVRY - den viktigste hendelsen i selskapets historie. Fusjonsmeldingen har skapt stor oppmerksomhet blant alle våre interessenter. Kvartalsresultatet ble midlertidig påvirket av den store endringen det har vært å gå over til ny driftsmodell, i tillegg til færre antall arbeidsdager - hvor effekten av denne kombinasjonen gjorde seg mest synlig i Digital Experience-enheten. Hybrid Infra fortsatte sin positive utvikling med 11 prosent justert resultat og 3 prosent vekst. Verken veksten på 1 prosent eller lønnsomheten på 9 prosent i lokal valuta, møter vår ambisjon. I løpet av andre kvartal har vi også avsluttet kostnadseffektivitetsprogrammet vårt etter planen, som forventes å bidra med rundt 15 millioner euro i andre halvdel av 2019, sier Kimmo Alkio, konsernsjef i Tieto.

Tieto og EVRY kunngjorde i juni en fusjonsavtale. Sammen skal partene skape et konkurransedyktig selskap for digitale tjenester og programvare i Norden. Det fusjonerte selskapet vil ha en samlet omsetning på rundt 3 milliarder euro og 24 000 medarbeidere. Tieto og EVRY er svært komplementære når det gjelder geografiske markeder, tjenesteportefølje og kunder. Selskapet vil bli kalt TietoEVRY og ha flere tusen kunder i privat og offentlig sektor i mer enn 90 land.

Tieto og EVRY har solid og komplementær kompetanse innen digital rådgivning, industriprogramvare og avanserte sky- og plattformtjenester. Et sammenslått Tieto og EVRY vil tilby avanserte fintechløsninger for en global bank- og finansindustri. Det nye selskapet får også en omfattende portefølje av helse- og velferdsløsninger og tjenester til offentlig sektor, som er tilpasset det nordiske markedet og de nasjonale reformprogrammene. Det kombinerte selskapet får også mer enn 5 000 digitale konsulenter som jobber nært kundene i Norden, samt en global kompetansebase med omlag 10 000 konsulenter. Det sammenslåtte selskapet vil være en av de største arbeidsgiverne innenfor digitale tjenester og programvare i Norden.

Transaksjonen skal godkjennes av aksjonærene i begge selskaper og forventes å være fullført i fjerde kvartal 2019, eller senest i løpet av første kvartal 2020.

- Vi legger bak oss et innholdsrikt andre kvartal. Vi viderefører vårt tette samarbeid med Lyse, der Tieto blant annet støtter med innovasjon og effektiviserer tid til marked for Lyses nye produkter og tjenester. Vi er også veldig glade for å bidra til IT-moderniseringen av Norge ved å levere et nytt og fremtidssikkert sak- og arkivsystem til departementene. Vi arbeider med å styrke vår markedsposisjon i Norge og ser frem til en fartsfylt høst, med de lovbestemte godkjennelsene til den annonserte fusjonen med EVRY i vente, sier Thomas Nordås, Managing Partner i Tieto Norge.

Les hele kvartalsrapporten for Q2 2019 på http://www.tieto.com/investors

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Thomas Nordås, Managing Partner, Tieto Norway, Tel: +47 920 33 485, thomas.nordas@tieto.com

Kia Haring, Head of Global Communications, Tel: +358 40 765 3700, kia.haring@tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere.