Tieto skal halvere CO2-utslipp – samtlige nordiske datasentre skal drives på grønn energi

I dag, på Global Zero Emissions Day, melder programvare- og tjenesteleverandøren Tieto at de skal øke bruken av grønn energi i alle sine datasentre over hele Norden. Målet er å redusere CO2-utslipp knyttet til energiforbruk med 50 prosent innen 2020.

- Vi utreder kontinuerlig ulike måter å redusere klimagassutslipp fra vår virksomhet. Disse utslippene kommer hovedsakelig fra indirekte energiforbruk i datasentre og kontorer, og fra forretningsreiser. Vi er stolte av det faktum at våre energirelaterte klimagassutslipp vil bli halvert nå som våre nordiske datasentre bytter helt over til grønn strøm, sier sier Christian Schøyen, leder for Tieto Norge.

Tieto har fire datasentre i Finland og Sverige, samt et datasenter i Norge, som alle benytter grønn elektrisitet. Selskapet arbeider kontinuerlig for å forbedre energieffektiviteten i all drift, for eksempel ved å optimalisere kjølekapasitet, ved hjelp av intelligent luftstrømstyring og ved å benytte datateknologi med lavt energiforbruk.

I tillegg gjenbruker Tieto overskuddsvarme generert av serverne i datasentrene. Denne løsningen brukes i dag ved datasenteret i Espoo, Finland, der spillvarmen nyttiggjøres i det lokale fjernvarmenettet og benyttes til oppvarming av 1500 husstander. I Stockholm brukes en lignende løsning til oppvarming av ulike anlegg og nærliggende boligområder. I Norge bruker Tieto Green Mountains datasenter DC1-Stavanger, som avkjøles med frikjøling fra fjorden. Green Mountain tilbyr Nordens høyeste nivå av sikkerhet for lagring av sensitive data og informasjon. Videre bruker Green Mountains datasentre utelukkende fornybar energi som støtter Tietos ambisjoner om bærekraftig drift.

- Mengden av data som overføres og lagres blir stadig mer omfattende, noe som skaper et hurtig økende behov for moderne, sikre og bærekraftige datasentermiljøer. Ved å hjelpe våre kunder med å redusere sine karbonutslipp gjennom automatiserte prosesser, digitale arbeidsstasjoner og intelligente tjenester, kan vi gjøre en reell forskjell for å utvikle et bærekraftig samfunn, sier Kia Haring, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Tieto.

Kontaktpersoner for media:

Knut Ekern, Tieto, Telefon: 930 02 600 
 
Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere (www.tieto.com). 

Abonner

Multimedia

Multimedia