Tieto sluttfører oppkjøpet av Avega for å styrke posisjonen i Sverige

Report this content

Denne pressemeldingen, som helhet eller deler av den, skal ikke publiseres eller distribueres, direkte eller indirekte, i Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Sør Afrika eller USA, eller enhver jurisdiksjon der distribusjon eller utsendelse vil være ulovlig eller kreve registrering eller annet tiltak utover hva som kreves av svensk lov.

Den 23 oktober offentliggjorde Tieto Sweden AB, et heleid datterselskap av Tieto Oyj, et anbefalt og offentlig kontanttilbud for samtlige aksjer i Avega Group AB, et konsulentselskap som er notert på Nasdaq Stockholm.

Alle villkårene for gjennomføring av oppkjøpet er nå oppfylt, inkludert at tilbudet aksepteres av aksjonærer som representerer mer enn 90% av totalt antall utestående aksjer i Avega, og Tieto vil nå gjennomføre oppkjøpet. Oppgjør for aksjer som beskrevet i tilbudsdokumentet og som er meldt inn innen 28. november forventes å skje på eller omkring den 7. desember 2017.

Nærmere opplysninger om sluttføringen av oppkjøpet, inkludert detaljer i transaksjonen og avnotering av B-aksjene i Avega fra Nasdaq Stockholm, er tilgjengelig på www.tieto.com/Avega.

- Vi ønsker nye kolleger fra Avega varmt velkomne til Tieto. Avegas erfarne medarbeidere har betydelig konsulentkompetanse innen digital transformasjon, og de vil tilføre betydelig merverdi på det konsulentdrevne svenske markedet. Sammen kan vi tilby kunder over hele Norden omfattende rådgivningstjenester innen virksomhetsfornyelse – og vi gleder oss til å benytte denne kunnskapen for å utvikle våre kunders virksomheter, sier Kimmo Alkio, konsernsjef i Tieto.

Oppkjøpet skal akselerere Tietos vekstområder og styrke posisjonen på det svenske konsulentmarkedet. Avega har ca 350 medarbeidere og nådde en omsetning SEK 428 millioner i 2016. Avega vil konsolideres i Tieto fra tidspunktet for oppgjør for aksjene, ca 7. desember.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Lasse Heinonen, CFO, Tieto
Tel +358 2072 66329, lasse.heinonen[at]tieto.com 

Knut Ekern, Head of Marketing and Communications
Tel +47 93 00 26 00, knut.ekern[at]tieto.com 

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. www.tieto.com 

DISCLAIMER

Denne pressemeldingen er for generell informasjon og utgjør ikke eller inngår ikke i noe tilbud om kjøp eller en invitasjon til å selge verdipapirer. Tieto Oyj har ikke utarbeidet eller vil utarbeide noe slikt tilbud, henvendelse eller invitasjon. Investorer kan akseptere det offentlige tilbudet for verdipapirer kun basert på informasjon i offentlige tilbudsdokumenter, når disse er tilgjengelige.