Tieto støtter Ahlstroms teknologiske transformasjon

Tieto, Nordens ledende leverandør av IT-tjenester og programvare, har forlenget og utvidet avtalen med Ahlstrom, et finskbasert selskap som er markedsleder innen fiberbaserte materialer. Målet med samarbeidet er å sikre en rask og smidig tilpasning av Ahlstroms virksomhet etter hvert som forretningsbehovene til selskapet endres. Selskapene har allerede jobbet tett sammen i mange år og den eksisterende avtalen utvides nå med en enda større overføring av forsyningskjeden.

Tieto tar ansvar for Ahlstroms forsyningskjede, inkludert produksjonsløsningen CarelMill og ordre- og ERP-systemet OrderPlan. Seks medarbeidere i Finland, Storbritannia, USA og Sør-Korea overføres til Tieto den 1. juni 2016 med samme arbeidsvilkår som i dag.

- Tieto og Ahlstrom har jobbet tett sammen i mer enn 20 år, og Ahlstrom har i løpet av de siste to årene gjennomgått en transformasjon av IT-funksjonen. Denne avtalen med Tieto utvider partnerskapet vårt og videreutvikler vår evne til å støtte hele virksomheten. Samarbeidet vil sikre at vi har nødvendig kjernekompetanse også i fremtiden, sier Kristiina Lammila, CIO i Ahlstrom.

-  Vi har som mål å bli kundenes førstevalg for fornyelse av virksomheten, og vi er veldig stolte av at Ahlstrom gir oss økt tillit i deres transformasjon. Vårt mål er å forsterke vår posisjon som virksomheters transformasjonspartner innen prosessindustrien , sier Henrik Reims, leder for skogsvirksomheten på Tieto.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Henrik Reims, VP, Tieto skogsindustri, tlf +358 40 515 5719, e-post henrik.reims [at] tieto.com
Kristiina Lammila, CIO, Ahlstrom Corporation, tlf +358 40 801 9794, e-post kristiina.lammila [at] ahlstrom.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere.

Ahlstrom tilbyr innovative, fiberbaserte materialer som benyttes i hvedagen. Vi har som målsetting å skape vekst og skape aksjonærverdier gjennom å utvikle bærekraftig, fiberbaserte materialer som gir gode resultater. Våre produkter brukes i dagligdagse produkter som filtre, medisinske stoffer, livsvitenskap og diagnostikk, lagringsmedier, mat- og drikkevareemballasje. I 2015 hadde Ahlstrom en netto omsetning på EUR 1,1 milliarder. Våre 3300 medarbeidere betjener kunder i 22 land. Ahlstrom er notert på Nasdaq Helsinki. Mer informasjon er tilgjengelig på www.ahlstrom.com.

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner