• news.cision.com/
  • Tieto/
  • Tieto styrker det digitale tilbudet innen eldreomsorg med skybaserte løsninger fra svenske VisueCare

Tieto styrker det digitale tilbudet innen eldreomsorg med skybaserte løsninger fra svenske VisueCare

Report this content

I dag kunngjorde Tieto at de har kjøpt de intellektuelle eiendomsrettighetene til det svenske gründerfirmaet VisueCare. Målet er å styrke selskapets bransjespesifikke programvareløsninger og utvide tilbudet innen eldreomsorg. VisueCares skybaserte løsning er utviklet for å styre boligløsninger for eldre og funksjonshemmede. Løsningen åpner for tilgang til relevant informasjon, bedre samarbeid mellom medarbeidere og styrket omsorgskvalitet.

- Helse og omsorg er et stort satsingsområde. Dette oppkjøpet gjør at vi kan tilby enda bedre digitaliseringsstøtte til kundene og forsterke vår markedsposisjon ytterligere. Vi kan også dra bedre nytte av og videreutvikle de mange løsningene som vi har implementert i det nordiske markedet, sier Cristina Petrescu, global leder for offentlig sektor i Tieto.

VisueCare ble grunnlagt i 2014 med mål om å forenkle hverdagen for medarbeidere og etablere smartere måter å jobbe på i eldreomsorgen. Løsningen ble utviklet i tett samarbeid med medarbeidere i eldreomsorgen, og gjør det mulig å forbedre kvalitet og effektivitet i helsetilbudet ved å visualisere planlegging og legge til rette for kvalitetssikring. VisueCare har etablert samarbeid og tatt initiativ til løsningen med kommuner i Sverige.

- Mange kunder møter den todelte utfordringen med å effektivisere driften og tilby innovative tjenester til brukerne. Eldreomsorg er et område der vi opplever økt etterspørsel etter enda mer effektive løsninger. Dette oppkjøpet er et ytterligere steg mot å styrke vår rolle innen eldreomsorg og velferdsløsninger, sier Petrescu.

Tieto er en markedsleder innen IT-løsninger for kunder innen det offentlige, helse og omsorg i de nordiske markedene, med store vekstambisjoner. Oppkjøpet av VisueCare kommer til å ytterligere styrke det bransjespesifikke programvaretilbudet, som for tiden står for ca 30 prosent av Tietos totale omsetning.

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med:

Cristina Petrescu, global leder for offentlig sektor i Tieto
Telefon: +46 70 340 0765, e-post: cristina.petrescu[at]tieto.com

Tieto har mål om å gripe de betydelige mulighetene som finnes i en datadrevet verden, og omskape dem til livslang verdi for mennesker, bedrifter og samfunnet. Vi tar sikte på å være kundenes førstevalg for forretningsfornyelse. I tillegg til vår ekspertise innen programvare og offentlige tjenester, drar vi også nytte av økosystemer og innovasjonsmuligheter. www.tieto.com

Multimedia

Multimedia