Tieto styrker sin posisjon som partner for virksomhetsfornyelse innen finansielle tjenester – kjøper opp Emric

Tieto har inngått  en avtale om å kjøpe opp Emric, en nordisk markedsleder innen programvare og tjenester for kreditthåndtering. Oppkjøpet styrker Tietos posisjon som partner for virksomhetsfornyelse for nordiske kunder innen finansielle tjenester. Tieto forventer at oppkjøpet vil bidra til å aksellerere selskapets skalerbare programvarevirksomhet, og til å nå selskapets lønnsomhetsmål.  

Transaksjonen understøtter selskapets ekspansjon innen finansielle tjenester i Norden og internasjonalt. Oppkjøpet styrker selskapets tilbud innen Banking-as-a-Service gjennom nye kompetanseområder og flere programvareprodukter for lånesøknadsprosesser, utlån og leasing.  

- Oppkjøpet styrker vår programvarebaserte virksomhet i et interessant segment for de nordiske landene og i Europa for øvrig. Vi kan nå tilby hele verdikjeden til våre nordiske bank- og finanskunder innen Retail Banking og forbruksfinansieringsmarkedet. Vi ønsker våre nye kollegaer fra Emric hjertelig velkommen til Tieto. Vårt felles mål er å øke innovasjon og verdien for våre kunder, sier Per Johanson, Executive Vice President for finansielle tjenester i Tieto. 

- Vi gleder oss til å bli en del av Tieto. Ved å kombinere Tietos kunnskap og sterke tilstedeværelse med Emrics markedsledende utlåns- og leasingprodukter og -tjenester styrker vi vårt felles verdiforslag til kundene, sier Pedram Tadayon, administrerende direktør i Emric.

I 2015 var Emrics omsetning på 185 millioner SEK 185 (19,5 millioner EUR). I 2015 kom omtrent 65 prosent av selskapets omsetning fra Sverige, mens resten kom fra Norge, Finland, Danmark, Island og andre europeiske land. Tieto forventer at oppkjøpet av Emric vil bidra positivt til Tietos vekst og finansielle mål fra 2017. Emric har omlag 200 ansatte og kontorer i Stockholm, Kalix og Beograd.

Oppkjøpet er gjennomført. Prisen for Emric er basert på en Enterprise Value (EV) på SEK 300 millioner, for kontant betaling ved sluttføring av transaksjonen. I tillegg har partene kommet til enighet om en prestasjonsbasert earn-out-modell for 2017 og 2018.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Per Johanson, Executive Vice President, Tieto Financial Services and Country Manager, Tieto Sweden, mobil: +46 768 21 2029, per.johanson[at}tieto.com

IR:
Lasse Heinonen, CFO, tel. +358 2072 66329, +358 50 393 4950, lasse.heinonen[at]tieto.com

Media:
Kia Haring, Head of Global Communications, tel. +358 40 765 3700, kia.haring[at]tieto.com

Pedram Tadayon, adm.dir. i Emric, tel +46 70 685 55 88, pedram.tadayon[at]emric.com

Tietos mål er å gripe muligheter i den data-drevne verden og å gi dem varig verdi for mennesker, virksomheter og samfunn. Vi ønsker å være våre kunders førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere vår kunnskap om programvare og tjenester med en drivkraft for co-innovasjon og økosystemer.

Tieto har hovedkontor i Finland, og over 13 000 eksperter i nesten 20 land. Tieto omsetter for omtrent 1,5 milliarder EUR. Aksjen er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. Mer informasjon finner du på www.tieto.com  

About Emric

Emric supports a global network of banks, credit companies and system partners to incorporate a superior value chain for lending and leasing into their business. Headquartered in Stockholm, the company has additional business operations in Kalix and Belgrade.

With approximately EUR 20 million in revenue, installations in 24 different countries and 60 individual banks and credit companies as clients, Emric is the largest vendor in Scandinavia in its segment. www.emric.com 

Tags:

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner