Tieto tilbyr skybaserte taletjenester til kunder i Norden

Tieto har tatt del i Microsofts partnerprogram for skybaserte taletjenester, inkludert Skype for Business. Partnerskapet innebærer at Tieto kan koble anrop fra telenettet til Microsoft Office 365-tjenester i Norden og gi kundene høyere produktivitet, betydelige kostnadsbesparelser og mer fleksible måter å arbeide på.

Tieto er en av de største tjenesteleverandørene av Skype for Business i Norden med 250 000 sluttbrukere i regionen. Ca 10 prosent av disse bruker i dag Skype-taletjenester for å koble på det offentlige telenettet. Med det utvidete partnerskapet kan Tieto tilby og distribuere Microsofts offentlige skybaserte taletjenester til kunder i hele Norden, inkludert teknisk implementering, feilsøking og kundeservice.

– Tieto og Microsoft har hatt et tett samarbeid i 20 år, og vi er svært fornøyde med å utvide vårt økosystem med det utvidede partnerskapet med Microsoft. Taletjenester basert på offentlige skytjenester vil endre bransjen globalt. Det pågår en omfattende endring i markedet, der programvare- og tjenesteleverandører i større grad tar på seg den rollen som teleoperatørene tradisjonelt har hatt. Overgangen til skyen er nøkkelen til mer effektive og fleksible arbeidsmåter som kan bidra til fornyelse av kundenes virksomhet, sier Christian Schøyen, leder for Tieto Norge.

Med selskapets omfattende erfaring som leverandør av kommunikasjons- og samhandlingsløsninger (Unified Communications) og som offisiell leverandør av Microsofts skytjenester, kan Tieto nå tilby taletjenester som del av en helhetlig løsning inkludert lisens, service og global leveransekapasitet.

– Mobilt og skybasert er nøkkelordene. Vi vil ta samtlige produkter inn i skyen og skybaserte taletjenester er et steg på veien. Tietos erfaring, kundenærhet og leveringskapasitet vil bidra til å utvikle hvordan våre nordiske kunder samarbeider og gjør forretninger, sier Sarita Kamppinen, Senior Business Development Manager i Microsoft. 

De nye taletjenestene bygger på Microsoft Office 365 og er et tilskudd til Tietos stadig økende portefølje av digitaliserings- og skytjenester. Skytjenester utgjør det raskest voksende forretningsområdet i selskapet, som er den ledende leverandøren av skytjenester i Norden.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Knut Ekern, Head of Marketing and Communications
Tel +47 93 00 26 00, knut.ekern[at]tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. www.tieto.com 

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner