Tieto utnevner Alexandra Drevenlid som Chief Digital Officer

Alexandra Drevenlid er blitt utnevnt som Chief Digital Officer for å forsterke Tietos digitale satsing. Drevenlid skal jobbe med digitalisering både for kunder og internt, noe som støtter Tietos strategiske mål om å bli kundenes førstevalg for fornyelse av forretninger.

Alexandra Drevenlid kommer til Tieto fra Tele2 hvor hun har hatt flere lederroller i løpet av de siste årene – sist som Director Network & IT og Chief Technology and Information Officer. Før Tele2 var Drevenlid Director of Marketing hos Dynarc AB og Head of Engineering hos GlobalOne Services AB.  

– Tieto går nå inn i en spennende fase med innovasjon og vekst som er fundert i en oppdatert strategi, samt investeringer i tjenester og løsninger som digitale kundeopplevelser, nettskytjenester og Internet of Things. Jeg gleder meg til å bli med Tieto og snu de digitale mulighetene i markedet til en bedre opplevelse for Tietos kunder og ansatte, sier Alexandra Drevenlid.  

– Alexandra tar med seg over 20 års erfaring innen både teknologi og kundeopplevelser. Jeg er oppriktig takknemlig for at hun blir med Tieto for å forbedre kundens opplevelse av Tietos digitale tjenester og tilknyttede innovasjonsplaner. Alexandra spiller en viktig rolle i å drive selskapets digitale utvikling, noe som øker verdien for økosystemet med kunder, ansatte og partnere, sier Kimmo Alkio, CEO i Tieto.  

Drevenlid starter i stillingen den 1. oktober 2016 og kommer til å være basert i Stockholm. Hun rapporterer til CEO Kimmo Alkio.  

Hvis du vil ha mer informasjon, kontakt
Kia Haring, Head of Global Communications: kia.haring[at]tieto.com, +358 40 765 3700
 

TIETO CORPORATION 

DISTRIBUSJON
Hovedmedier
 

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. 

Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i nærmere 20 land. Selskapet omsetter for ca 1,5 milliarder euro og Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.com

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner

Multimedia

Multimedia