Tieto utvider økosystemet innen Security Services– gir kunder tilgang til mer enn 63 millioner sensorer som overvåker global angrepsaktivitet

Tieto utvider økosystemet innen Security Services. Ved å inkludere Symantecs tjenester gis Tietos kunder tilgang til et bransjeledende nettverk av trusseletterretning og mer enn 1000 fagpersoner som registrerer og forutser globale nettangrep hele døgnet, alle dager.

Nettangrep blir stadig vanligere og mer avanserte, og de lar seg ikke stoppe av landegrenser. Selskaper opplever normalt to til fire målrettede angrep i året og må i økende grad være bedre forberedt og tilpasse seg nye angrepsmønstre*.

For å kunne registrere hendelser og handle raskt utvider Tieto sin komplette sikkerhetssenterløsning Security Operations Centre, slik at den nå omfatter Symantecs globale sikkerhetsovervåkingstjeneste. Den nye tjenesten bidrar til å redusere risiko og gir bedre oversikt ved å koble kundenes lokale data med global trusseletterretning. Når tjenesten integreres i Tietos omfattende portefølje av sikkerhetstjenester, økes muligheten til å registrere og reagere på hendelser tidlig og mer effektivt.

- Tietos nyetablering Security Services samarbeider aktivt med andre markedsledende løsningsleverandører for å skape et smidig, globalt sikkerhetsøkosystem og dermed tilby kundene våre på det nordiske markedet verdensledende teknologisk kompetanse", sier Markus Melin, leder for Security Services i Tieto.

- Vi kan kombinere managed security services og svært høy lokal sikkerhetsekspertise fra Tieto med Symantecs globale sikkerhetsovervåking. Når dette integreres i Tietos omfattende portefølje av sikkerhetstjenester, kan kundene våre enklere forutsi sikkerhetsangrep, redusere påvirkningen til et minimum og minske responstiden for sikre kontinuitet i driften", fortsetter Melin.

Med den nye økosystempartneren kan Tieto integrere etterretningsinformasjon fra Symantecs bransjeledende Global Intelligence Network, som består av mer enn 63,8 millioner angrepssensorer og registrerer flere tusen hendelser i sekundet. Dette nettverket overvåker aktivitet i mer enn 157 land og områder over hele verden. I tillegg får Tieto tilgang til et nettverk av mer enn 1000 sikkerhetsanalytikere og forskere ved seks sikkerhetssentre og elleve sikkerhetsresponssentre på ulike steder i verden.

- Ved å tilføye Symantecs tjenester til vårt Security Services-økosystem får vi en helt unik oversikt over det skiftende trusselbildet, slik at vi kan identifisere og blokkere nye og fremvoksende trusler. De teknologiske løsningene til vår samarbeidspartner gir oss relevante data til rett tid som vi kan agere på, dette gjelder fremvoksende globale trusler, trusselkilder og sårbarheter. Som en samarbeidspartner med lang fartstid blant kunder i ulike bransjer i Norden kan Tieto omdanne globale trusler til målbare tiltak og tilby raskere og mer proaktiv respons- og hendelseshåndtering til våre nordiske kunder", sier Melin avslutningsvis.

- Vi gleder oss veldig til å samarbeide med Tieto om denne nye tjenesten på det nordiske markedet. Tjenesten vil hjelpe Tietos kunder til å rapportere hendelser, slik det kreves i EUs nye personvernforordning (GDPR) med effekt fra mai 2018, og Tieto vil raskt kunne avdekke og prioritere enhver sikkerhetshendelse for å beskytte kundenes virksomhet", sier Gabriel Silfverhjelm, direktør for Norden i Symantec.

Symantec er et globalt ledende selskap innen nettsikkerhet. Selskapet drifter et av verdens største nettverk innenfor nettetterretning, noe som gjør at de kan oppdage flere trusler og beskytte flere kunder mot neste generasjons angrep.

Tietos Security Services er etablert som en intern start-up Tieto og skal sikre digitale drift hos selskaper og organisasjoner, både i privat og offentlig sektor. Modellen med styrte sikkerhetstjenester vil bidra til å gi enhver type organisasjon oversikt over og beskyttelse for sine digitale aktiva på en enkel og brukervennlig måte.

Tietos nyetablering Security Services skal samarbeide aktivt med andre markedsledende løsningsleverandører for å skape et smidig, verdensomspennende sikkerhetsøkosystem og har tidligere kunngjort et samarbeid med Dell og CySec.

* Ifølge Symantecs nyeste Internet Security Threat Report: https://www.symantec.com/security-center/threat-report

Bilde:
Markus Melin

Mer informasjon:

  • Les mer om Tieto Security Services: www.tieto.com/security
  • Tietos blogger om sikkerhet: https://perspectives.tieto.com/tags/cyber-security/
  • Symantecs Internet Security Threat Report: https://www.symantec.com/security-center/threat-report
  • Markus Melin på Twitter:  @markusmelin og @TietoCorp #security #mssp

Ta kontakt for mer informasjon:
Tieto: Markus Melin, leder av Security Services: markus.melin[at]tieto.com, +358 400 94 1121

TIETO CORPORATION

DISTRIBUSJON
Hovedmedier

Tieto har som mål å gripe viktige muligheter i en datadrevet verden og forvandle dem til varige verdier for mennesker, næringslivet og samfunnet. Vi har som mål å være kundenes førstevalg for revitalisering av virksomheten ved å kombinere våre programvareløsninger og tjenester med saminnovasjon og økosystemer som drivkraft. www.tieto.com

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner

Multimedia

Multimedia