Tieto utvikler kunstig intelligens for helsesektoren

Tieto utforsker kontinuerlig nye teknologier og hvordan de kan utnyttes i ulike sektorer. En av de mest omtalte og tidsaktuelle teknologiene er kunstig intelligens (AI). AI forventes å kunne bidra til store fremskritt i helse- og omsorgssektoren, hvor den kan utnyttes for å skape nye og mer individtilpassede tjenester. For ytterligere å styrke sitt åpne økosystem for partnere og tilstedeværelse i den nordiske helsesektoren har Tieto blitt med i Microsofts AI in Health Partner Alliance.

Tietos nyetablerte enhet for datadrevne tjenester har som mål å støtte selskaper og organisasjoner til å utnytte mulighetene som dukker opp i en stadig mer datadrevet verden. For å utnytte disse mulighetene, samt å få inngående kjennskap til effektene av kunstig intelligens, har Tieto nylig utnevnt kunstig intelligens, Alicia T., som del av ledergruppen i sin nye datadrevne forretningsenhet.

– Tieto anser data til å være den sterkeste drivkraften bak endring og vekst for samfunnet. Vi ønsker å utvikle nye, datadrevne tjenester ved hjelp av den nyeste teknologien, i tett samarbeid med våre kunder og partnere. Vi ser at alle bransjer kan dra nytte av AI, fordi kunstig intelligens utvikles rakst og kan benyttes til å hente ut verdi fra alle typer data, sier Ari Järvelä, leder for datadrevne virksomheter i Tieto.

Tieto har lang erfaring som tjenesteleverandør innen helse- og sykehussektoren i Norden. Det nye partnerskapet med Microsoft fremmer selskapets muligheter til å skape datadrevne tjenester og er i tråd med selskapets strategi om å søke nye muligheter og samarbeid innen helse- og sykehussektoren.

Microsoft AI in Health Partner Alliance samler en gruppe ledende tjenesteleverandører som har felles oppfatning om at bruken av ny teknologi, som kunstig intelligens, kan skape bedre tjenester for fremtidens helse- og omsorgssektor.

– Denne type innovasjon, i tett samarbeid med andre aktører, er viktig for å løse de store utfordringene som samfunnet i dag står overfor. Vårt mål er å utvikle individtilpassede og effektive datadrevne løsninger som øker trivselen for enkeltindivider samtidig som kostnadene innen offentlige helse- og omsorgstjenester reduseres. For innbyggerne betyr det raskere og mer personlige tjenester, sier Unni Kvisvik, regionsansvarlig offentlig sektor i Tieto Norge.

Tieto jobber aktivt med å samle innovatører og start-ups som kan skape fremtidens datadrevne tjenester. Selskapet har et sterkt engasjement for innovasjonssamarbeid og globale økosystem.

Relevant materiell:

Blogg: Mestre den nye data-epoken i helsesektoren for mer menneskesentrert velferd av Matti Ristimäki:

https://enterprise.microsoft.com/en-us/articles/industries/health/harnessing-new-era-data-in-health-for-more-human-centric-wellbeing/

Tieto er det første nordiske selskapet som utnevner AI til ledergruppen for den nye datadrevne forretningsavdelingen https://www.tieto.com/news/tieto-the-first-nordic-company-to-appoint-artificial-intelligence-to-the-leadership-team-of-the-new

Les mer om nye datadrevne virksomheter: www.tieto.com/data-driven 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Knut Ekern, Head of Marketing and Communications, Tel +47 93 00 26 00, knut.ekern@tieto.com 

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. www.tieto.no.

Abonner