• news.cision.com/
  • Tieto/
  • Tietos nye akselerator hjelper svenske start-ups med å utvikle AI-løsninger for helse- og omsorgssektoren

Tietos nye akselerator hjelper svenske start-ups med å utvikle AI-løsninger for helse- og omsorgssektoren

Report this content

Tieto lanserer idag et initiativ for å støtte svenske oppstartsvirksomheter som ønsker å utvikle nye løsninger innen helse og omsorgssektoren ved hjelp av kunstig intelligens (AI). Formålet med AI Accelerator Program er å hjelpe virksomheter med å utforske mulighetene ved hjelp av ny teknologi og sikre raskere prosesser fra idégenerering til funksjonelle tjenester.

De svenske innovasjonsmyndighetene Vinnova deltar i finansieringen av programmet som gir deltakerne tilgang til Tietos tekniske plattform, kundebase, eksperter og coacher. I løpet av tolv uker får virksomhetene rådgivning og nødvendige verktøy innen områder som forretningsutvikling, design thinking, maskinlæring, datavitenskap, markedsføring og salg for å ta neste steg i sin utvikling.

- Å drive en ide gjennom de ulike stadiene fra utvikling til kommersialisering er en stor utfordring for mange oppstartsselskaper, som ofte mangler praktisk erfaring med AI. Teamet vårt, som består av entreprenører med lang erfaring fra nordiske start-up-miljøer, kan hjelpe deltakerne med å utnytte forretningspotensialet i deres ideer. Vi gleder oss til å bidra med å skape innovative løsninger for helse og omsorgssektoren, og derigjennom skape et smartere samfunn, sier Ishtar Touailat, innovasjonssjef i Tieto Sverige.

Tieto har lenge vært involvert i en rekke innovasjonsprogrammer i samarbeid med akademia, næringsliv og myndigheter for å fremme digitalisering av helse- og omsorgstjenester. I utgangspunktet har fire svenske oppstartsselskaper blitt innlemmet i den nye AI-akseleratoren som starter i april. Tieto går ikke inn som aksjonær i virksomhetene, og patenter og immaterielle rettigheter forblir hos de deltakende selskapene. Et av dem, Byon8 AB, ble etablert i 2015 med mål om å støtte omsorgspersoners arbeid med pasienter ved hjelp av AI.

- Det har vært stor interesse, virksomheten vokser og vi har for det meste rekruttert medarbeidere som har bakgrunn fra helsevesenet. Nå er vi klare for neste steg. Vår løsning tjener som AI-støtte for pasienter og helsepersonell ved å automatisere datainnhenting, foreslå nøyaktige diagnoser og gi digital oppfølging og dokumentasjon. Tietos akselerator hjelper oss med å teste nye metoder knyttet til AI, utvikle vår forretningsmodell og utvide vårt nettverk på området, sier Josef Murad, CEO for Byon8.

AI driver vekst på stadig flere områder

Utviklingen av kunstig intelligens (AI) utvikler seg raskt og vil trolig påvirke og endre de fleste bransjer. Ifølge markedsanalyseselskapet Tractica anslås det globale markedet for AI-programvare å vokse fra 3,2 milliarder dollar i 2016 til 89,8 milliarder dollar innen 2025, med de nordiske landene i tet for denne utviklingen.

Samtidig viser en undersøkelse fra YouGov og Tieto at nesten tre av fire svensker tror at ny teknologi drevet av AI vil gi en enklere hverdag, men få tror at helse og omsorgstjenester vil bli betydelig påvirket. Kun en av syv mener at området vil bli påvirket av AI i høy eller svært høy grad i løpet av det neste tiåret, noe som går imot mange eksperters vurdering.

- Bevisstheten om utviklingen er generelt relativt lav. AI og maskinlæring øker i omfang og er allerede utbredt innen helsesektoren. Det er ingen tid å miste, virksomheter må fokusere på nye forretningsmodeller og økosystemer som utvikler ny teknologi. Dette initiativet vil bidra til å akselerere utviklingen fremover, konkluderer Ishtar Touailat.

Les mer om Tietos nordiske AI-undersøkelse: https://campaigns.tieto.com/AIsurvey

Kontakt for ytterligere informasjon:

 Ishtar Touailat, innovasjonssjef, Tieto Sweden, mobil: +46 76 018 59 89, e-post: ishtar.touailat[at]tieto.com
Knut Ekern, Tieto Norge, Telefon: 93 00 26 00, epost: knut.ekern[at]tieto.com

 Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. www.tieto.no

Multimedia

Multimedia